Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma

  Opis:

  Projekat “Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma” omogućio nam je da pratimo kako zemlje Zapadnog Balkana ispunjavaju političke kriterijume na putu ka EU.

  Trajanje projekta:

  01/06/2018– 31/05/2019

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju

 2. Izbor i napredovanje sudija i tužilaca: uslovi znanja, obuke i obrazovanja

  Opis:

  Projektom “Izbor i napredovanje sudija I tužilaca: uslovi znanja, obuke i obrazovanja” zajedno sa partnerima Centrom za pravosudna istraživanja- Srbija i Zašto ne – Bona i Hercegovina sprovodili smo akcije koje će povezati kriterijume imenovanja i unapređenja sudija i tužilaca u zemljama regiona, pravne obuke i znanje o pravu i specifična pravna pitanja vezana za sudski i tužilački rad. Projekat je finansirao Evropski fond za Balkan.

  Period realizacije:

  01/01/2018 – 31/12/2018

  Donator:

  Evropski fond za Balkan

 3. Upravljanje za rezultate na lokalnom nivou

   Opis: 

  Cilj ovog projekta je povećanje odgovornosti, transparentnosti i demokratskog legitimiteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori, kroz unapređenje sistema planiranja lokalnih politika i mjerenja njihovih učinaka i efekata. Kroz izradu ovog dokumenta željeli smo da podstaknemo lokalne samouprave da ovom segmentu rada posvete značajnu pažnju i da tako kvalitetnije afirmišu svoj rad. 

  Period realizacije: 

  2017. – 2018. godina

  Donator WeBER projekat :

  Program malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou, koji finansijski podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije.

   

 4. Uloga specijalnih državnih tužilaštava u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala: Crna Gora, Srbija i Hrvatska

  Opis:

  Ovaj projekat analizira poziciju i ulogu ključne institucije odgovorne za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala – Specijalnog tužilaštva. Projekat je fokusiran na nezavisnost, efikasnost i odgovornost ove institucije u tri zemlje Zapadnog Balkana (Crna Gora, Hrvatska i Srbija).

  Period realizacije projekta :

  01/01/2017 – 31/12/2017

  Donator:

  Evropski fond za Balkan

 5. Inicijativa za otvoreno sudstvo

  Opis:

  Projekat je inspirisan nedostatkom transparentnosti i otvorenosti pravosudnog sistema, slabom informisanošću javnosti o mehanizmima i sredstvima za obraćanje sudovima, pritužbama ili dobijanju informacija, kao i činjenicom da nevladine organizacije nisu dovoljno uključene u istraživanje, praćenje i zagovaranje za različite aspekte reforme pravosuđa. Ovaj projekat je podrška demokratizaciji i integraciji Crne Gore kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u reformi pravosuđa.

  Period realizacije projekta: 

  01/01/2016 – 31/12/2017

  Donator:

  Evropska Unija

  www.infosud.me

 6. Uloga specijalnih državnih tužilaštava u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala: Crna Gora, Srbija i Hrvatska

  Opis:

  CDT sa partnerima Centrom za pravosudna istraživanja iz Srbije i Hrvatskim pravnim centrom realizuje projekat koji analizira poziciju i ulogu ključne institucije odgovorne za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala – Specijalnog tužilaštva.

  Projekat je fokusiran na nezavisnost, efikasnost i odgovornost ove institucije u tri zemlje Zapadnog Balkana.

  Kroz aktivnosti zagovaranja, bazirane na rezultatima istraživanja, projekat će podstaći reforme na regionalnom nivou.

  Period realizacije projekta:

  01/01/2017-31/12/2017

  Donator:

  Evropski fond za Balkan

 7. Odgovornost, tehnologija i mreža institucionalne otvorenosti u Jugoistočnoj Evropi (ACTION SEE)

  Opis:

  Cilj projekta je promovisanje dinamičnog civilnog društva koje efikasno mobiliše građane za aktivno angažovanje na pitanjima dobrog upravljanja u kontekstu pristupanja EU i utiče na politiku i procese odlučivanja na nacionalnom i regionalnom nivou na Zapadnom Balkanu.

  Period realizacije projekta:

  01/10/2015 – 01/03/2017

  Donator:

  Višegrad fond

 8. Odgovornost, tehnologija i mreža institucionalne otvorenosti u Jugoistočnoj Evropi (ACTION SEE)

  Opis:

  Projekat teži da poveća inkluziju civilnog sektora i medija u procesu donošenja odluka i kreiranje javnog mnjenja i politika, kao i da se poveća kapacitet civilnog društva kako bi se bavili osjetljivim pitanjima. Projekat ACTION SEE, koji finansira Evropska Unija, sprovodi Metamorfozis fondacija, Vestminster fondacija za demokratiju, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost(CRTA), Udruženje građana Zašto ne?, Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Open Data Kosovo (ODK) i Levizja Mja

  Period realizacije projekta:

  01/01/2016/ – 31/12/2019

  Donator:

  Evropska Unija

 9. Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave

  Opis:

  Cilj projekta je unapređenje nivoa otvorenosti i odgovornosti institucija i podsticanje stvaranja politika otvorenosti na regionalnom nivou, kroz upotrebu novih medija i planiranje razvoja.

  Period realizacije projekta:

  01/10/2017-30/09/2018/ i 01/10/2018 – 30/10/2019

  Donator:

  Nacionalna zadužbina za demokratiju

   

   

   

 10. Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave

  Opis:

  Projekat je ujedinio četiri organizacije sa Balkana koje se bave otvorenošću i odgovornošću institucija kako bi se omogućila međusobna razmjena znanja i iskustava.

  Kroz monitoring otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti u sve četiri zemlje projekat je omogućio regionalno poređenje kako bi se kreiralo kompetitivno okruženje i prostor za zajednički napredak.

  Period realizacije projekta:

  01/02/2016 – 30/04/2017

  Donator:

  Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

  Sajt:

  http://otvoreneinstitucije.cdtmn.org/