Naša organizacija

Naša organizacija

Saznajte više
Naša transparentnost

Naša transparentnost

Saznajte više
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Vlada nije unaprijedila otvorenost, potrebna hitna akcija

Vlada Crne Gore za prvih 200 dana svog mandata nije unaprijedila otvorenost i transparentnost. Podaci koje smo obradili u sklopu pripreme ovogodišnjeg Indeksa otvorenosti vlasti govore da ključni parametri još uvijek nijesu popravljeni u odnosu na prethodni period, a da je u nekim oblastima ostvareno i nazadovanje. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Korona-kriza i politička previranja unazadili medijsku scenu

Vrijeme zdravstvene krize i političko-religijskih previranja dodatno je pogoršalo stanje na medijskoj sceni Crne Gore. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Skupština CG najotvorenija u regionu, pred njom ipak mnogo zadataka

Skupština Crne Gore je na prvom mjestu po otvorenosti zakonodavne vlasti od zemalja s područja bivše Jugoslavije, pokazali su rezultati istraživanja CDT-a o stepenu otvorenosti parlamenata u regionu. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

CDT će učestvovati u radu Odbora za sveobuhvanu izbornu reformu

Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT), Dragan Koprivica, kao predstavnik civilnog sektora, ponovo će učestvovati u radu Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu. >>>

Demokratske institucije

Za integritet institucija i civilnog društva

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji pravne države zasnovane na integritetu.

Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i fer izborni proces.

Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i odgovornost svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i otvorenosti.

Borimo se za javni sektor u kome će javni interes imati primat nad privatnim.

Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na vrijednostima zapadnih demokratija.

Demokratske institucije
Demokratsko društvo

Demokratsko društvo

Za otpornu i bezbjednu zajednicu

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih vrijednosti društva zasnovanih na slobodi, pravdi i jednakosti.

Naši programi i projekti su usmjereni na suprotstavljanje štetnim vanjskim uticajima i medijskim manipulacijama.

Suprotstavljamo se uticajima i aktivnostima koji su usmjereni na ugrožavanja temeljnih principa građanske države i društva.

Zagovaramo politike koje Crnu Goru približavaju zapadnim demokratijama. Istražujemo i analiziramo negativne strane ekonomske i političke uticaje.

Borimo se protiv dezinformacija i propagandnih i antidemokratskih narativa 

Radimo na promociji interkulturnog dijaloga. Njegujemo sjećanje na antifašističku prošlost i njene vrijednosti.  

30 godian od berlina

Partneri