Naša organizacija

Naša organizacija

Saznajte više
Naša transparentnost

Naša transparentnost

Saznajte više
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Za reformu javne uprave sa riječi se mora preći na djela

Reforma javne uprave jedan je od ključnih aspekta evropskih integracija, i pitanje koje ima svoju političku i socijalnu dimenziju, koje obuhvata veliki broj ljudi, što je čini jednim od najzahtijevnijih procesa koji se kod nas do sada fingirao >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

O vakcinama pitajte stručnjake, a ne društvene mreže

Mladi u Crnoj Gori biće u fokusu borbe protiv dezinformacija o vakcinaciji i korona virusu u predstojećem periodu. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Poslanici nude bojkot i izgovore

Neodgovorno je ponašanje poslanika: mnogi su dobili izbore na priči o potrebi za promjenom izbornog zakonodavstva i sređivanjem registra, a prošlo je dosta vremena i ništa od toga nema. Samo vidimo bojkote i izgovore. >>>

Demokratske institucije

Za integritet institucija i civilnog društva

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji pravne države zasnovane na integritetu.

Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i fer izborni proces.

Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i odgovornost svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i otvorenosti.

Borimo se za javni sektor u kome će javni interes imati primat nad privatnim.

Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na vrijednostima zapadnih demokratija.

Demokratske institucije
Demokratsko društvo

Demokratsko društvo

Za otpornu i bezbjednu zajednicu

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih vrijednosti društva zasnovanih na slobodi, pravdi i jednakosti.

Naši programi i projekti su usmjereni na suprotstavljanje štetnim vanjskim uticajima i medijskim manipulacijama.

Suprotstavljamo se uticajima i aktivnostima koji su usmjereni na ugrožavanja temeljnih principa građanske države i društva.

Zagovaramo politike koje Crnu Goru približavaju zapadnim demokratijama. Istražujemo i analiziramo negativne strane ekonomske i političke uticaje.

Borimo se protiv dezinformacija i propagandnih i antidemokratskih narativa 

Radimo na promociji interkulturnog dijaloga. Njegujemo sjećanje na antifašističku prošlost i njene vrijednosti.  

30 godian od berlina

Partneri