Naša organizacija

Naša organizacija

Saznajte više
Naša transparentnost

Naša transparentnost

Saznajte više
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Politički ambijent za izbore znatno nepovoljniji nego 2016.

CDT je na osnovu seta indikatora ispitivao kvalitet strateškog i pravnog okvira, institucionalnog i materijalnog kapaciteta, kao i ostvarenih rezultata u oblasti izbora u Crnoj Gori. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Rezultati konkursa za mlade dizajnere i dizajnerke

CDT je, u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti, realizivao konkurs za mlade dizajnere na temu „30 godina od pada Berlinskog zida“. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Udar na 13. jul zahtijeva adekvatan odgovor!

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva državne organe da u hitnom roku otkriju i saopšte imena počinilaca i naručilaca fašističkog čina na Ravnom Lazu. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Ako eskaliraju nagomilani problemi, biće opasni kao COVID-19

CDT poziva premijera Duška Marković da nastavi aktivnosti vezane za dijalog sa važnim činiocima društva “Savez za Evropu”. >>>

Demokratske institucije

Za integritet institucija i civilnog društva

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji pravne države zasnovane na integritetu.

Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i fer izborni proces.

Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i odgovornost svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i otvorenosti.

Borimo se za javni sektor u kome će javni interes imati primat nad privatnim.

Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na vrijednostima zapadnih demokratija.

Demokratske institucije
Demokratsko društvo

Demokratsko društvo

Za otpornu i bezbjednu zajednicu

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih vrijednosti društva zasnovanih na slobodi, pravdi i jednakosti.

Naši programi i projekti su usmjereni na suprotstavljanje štetnim vanjskim uticajima i medijskim manipulacijama.

Suprotstavljamo se uticajima i aktivnostima koji su usmjereni na ugrožavanja temeljnih principa građanske države i društva.

Zagovaramo politike koje Crnu Goru približavaju zapadnim demokratijama. Istražujemo i analiziramo negativne strane ekonomske i političke uticaje.

Borimo se protiv dezinformacija i propagandnih i antidemokratskih narativa 

Radimo na promociji interkulturnog dijaloga. Njegujemo sjećanje na antifašističku prošlost i njene vrijednosti.  

30 godian od berlina

Partneri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *