Naša organizacija

Naša organizacija

Saznajte više
Naša transparentnost

Naša transparentnost

Saznajte više
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Strani uticaji ne slabe, parlament i dalje ćuti o odboru

Iako je više političkih partija, iz vladajuće većine i opozicije, javno podržalo inicijativu CDT-a da se u Skupštini oformi poseban odbor koji bi se bavio stranim uplitanjima u demokratske procese, parlament nije preduzeo nikakve aktivnosti u formiranju ovog radnog tijela.   >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Gdje je nestao izborni Odbor?

CDT poziva poslaničke klubove da nastave aktivnosti u Odboru za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva, kako bi se konačno stvorili uslovi za sprovođenje fer i slobodnih izbora. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Predlog Vladi: Pitanja o vjeri, naciji i jeziku izostaviti iz popisa

Centar za demokratsku tranziciju, zajedno sa kolegama iz nevladinih organizacija Juventas, Centar za monitoring i istraživanje (CeMI), Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i agencija za istraživanje javnog mnjenja Damar, DeFacto Consultancy i StarsUp, podnio je Vladi Crne Gore predloge za izmjenu Nacrta Zakona o popisu stanovništva. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Pandemija dodatno ogolila netransparentnost vlasti u regionu

Ni ovogodišnji Međunarodni dan slobodnog pristupa informacijama ne dočekujemo sa željenim stanjem u ovoj oblasti – još uvijek nije usvojen novi zakon o slobodnom pristupu informacijama, odustalo se od izrade strategije otvorenosti, većina institucija i dalje ne pruža pravoremene, precizne i lako dostupne informacije o svom radu i trošenju javnog novca. >>>

Demokratske institucije

Za integritet institucija i civilnog društva

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji pravne države zasnovane na integritetu.

Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i fer izborni proces.

Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i odgovornost svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i otvorenosti.

Borimo se za javni sektor u kome će javni interes imati primat nad privatnim.

Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na vrijednostima zapadnih demokratija.

Demokratske institucije
Demokratsko društvo

Demokratsko društvo

Za otpornu i bezbjednu zajednicu

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih vrijednosti društva zasnovanih na slobodi, pravdi i jednakosti.

Naši programi i projekti su usmjereni na suprotstavljanje štetnim vanjskim uticajima i medijskim manipulacijama.

Suprotstavljamo se uticajima i aktivnostima koji su usmjereni na ugrožavanja temeljnih principa građanske države i društva.

Zagovaramo politike koje Crnu Goru približavaju zapadnim demokratijama. Istražujemo i analiziramo negativne strane ekonomske i političke uticaje.

Borimo se protiv dezinformacija i propagandnih i antidemokratskih narativa 

Radimo na promociji interkulturnog dijaloga. Njegujemo sjećanje na antifašističku prošlost i njene vrijednosti.  

30 godian od berlina

Partneri