Naša organizacija

Naša organizacija

Saznajte više
Naša transparentnost

Naša transparentnost

Saznajte više
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Etnonacionalizam i radikalizacija se više ne smiju gurati pod tepih

Rast etnonacionalizma i s njim povezane radikalizacije je u posljednjih nekoliko godina postao izuzetno vidljiv u Crnoj Gori. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Uticaj Kine i drugih sila: Veliki igrači za negativan uticaj koriste nedostatke našeg sistema

Negativni politički i finansijski uticaji na Crnu Goru dešavaju se zbog nedostataka u našem sistemu i posljedica je toga što institucije nisu izgrađene na način da se mogu oduprijeti takozvanom korozivnom kapitalu, koji može imati loš uticaj na vladavinu prava. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Pandemija i infodemija – Koliko je opasno biti sam svoj ljekar u doba pandemije?

CDT je kroz projekat Raskrinkavanje.me pripremio podkast na temu dezinformacija o načinju liječenja COVID-19. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Nikšićanke i Nikšićani – glasajte slobodno!

CDT pokreće kampanju “Glasaj slobodno” usmjerenu ka građankama i građanima Nikšića, kako bi promovisao neprikosnoveno pravo na slobodan politički izbor. >>>

Demokratske institucije

Za integritet institucija i civilnog društva

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji pravne države zasnovane na integritetu.

Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i fer izborni proces.

Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i odgovornost svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i otvorenosti.

Borimo se za javni sektor u kome će javni interes imati primat nad privatnim.

Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na vrijednostima zapadnih demokratija.

Demokratske institucije
Demokratsko društvo

Demokratsko društvo

Za otpornu i bezbjednu zajednicu

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih vrijednosti društva zasnovanih na slobodi, pravdi i jednakosti.

Naši programi i projekti su usmjereni na suprotstavljanje štetnim vanjskim uticajima i medijskim manipulacijama.

Suprotstavljamo se uticajima i aktivnostima koji su usmjereni na ugrožavanja temeljnih principa građanske države i društva.

Zagovaramo politike koje Crnu Goru približavaju zapadnim demokratijama. Istražujemo i analiziramo negativne strane ekonomske i političke uticaje.

Borimo se protiv dezinformacija i propagandnih i antidemokratskih narativa 

Radimo na promociji interkulturnog dijaloga. Njegujemo sjećanje na antifašističku prošlost i njene vrijednosti.  

30 godian od berlina

Partneri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *