Naša organizacija

Naša organizacija

Saznajte više
Naša transparentnost

Naša transparentnost

Saznajte više
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Partije ne žele kvalitetan birački spisak

Zahvaljujući upornom odbijanju poslanica i poslanika da sprovedu izbornu reformu, Crna Gora nema ažuran i tačan birački spisak. Našim izabranim predstavnicima su već godinama važnije neke druge teme od potrebe da Crna Gora dobije neke od ključnih uslova za fukcionisanje demokratskih institucija, a kvalitetan birački spisak jeste jedan od najvažnijih. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Otvaranje sjednica DIK iskorak, omogućiti provjeru potpisa

CDT pozdravlja odluku Državne izborne komisije (DIK) da otvori sjednice za medije i omogući njihov direktan prenos. Ovakav zaokret u radu DIK je od velikog značaja za unapređenje transparentnosti izbornog procesa i poštovanje međunarodnih izbornih standarda. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Uvesti red u planiranje i postavljanje spomenika

Crnoj Gori je potrebna reforma zakonodavnog i institucionalnog okvira, u cilju uvođenja reda u oblast planiranja i nadzora nad postavljanjem spomenika. >>>
Aktuelnosti

Aktuelnosti

Još jedni izbori sa partijskom administracijom

Crnu Goru očekuje još jedan izborni proces koji će biti sproveden po zakonima za koje i domaća i međunarodna javnost smatra da nijesu adekvatni i da zahtijevaju značajna poboljšanja kako bi izborni proces mogao biti ocijenjen kao fer i demokratski. >>>

Demokratske institucije

Za integritet institucija i civilnog društva

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji pravne države zasnovane na integritetu.

Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i fer izborni proces.

Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i odgovornost svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i otvorenosti.

Borimo se za javni sektor u kome će javni interes imati primat nad privatnim.

Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na vrijednostima zapadnih demokratija.

Demokratske institucije
Demokratsko društvo

Demokratsko društvo

Za otpornu i bezbjednu zajednicu

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih vrijednosti društva zasnovanih na slobodi, pravdi i jednakosti.

Naši programi i projekti su usmjereni na suprotstavljanje štetnim vanjskim uticajima i medijskim manipulacijama.

Suprotstavljamo se uticajima i aktivnostima koji su usmjereni na ugrožavanja temeljnih principa građanske države i društva.

Zagovaramo politike koje Crnu Goru približavaju zapadnim demokratijama. Istražujemo i analiziramo negativne strane ekonomske i političke uticaje.

Borimo se protiv dezinformacija i propagandnih i antidemokratskih narativa 

Radimo na promociji interkulturnog dijaloga. Njegujemo sjećanje na antifašističku prošlost i njene vrijednosti.  

30 godian od berlina

Partneri