Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. POTEZ – Program Odgovorne, Transparente i Efikasne Zajednice

  Opis:

  Ovom inicijativom CDT je mjerio napredak u uvođenju standarda dobrog upravljanja u crnogorskim opština. POTEZ je pružio važne informacije lokalnim samoupravama i državnim organima o primjeni pravila dobrog upravljanja na lokalnom nivou i identifikovao ključne nedostatke i primjere dobre prakse kojima se trebarukovoditi u dostizanju demokratskih standarda. Najvažniji rezultat projekta je napredak u transparentnosti koje su jedinice lokalne samouprave ostvarile od objavljivanja preliminarnih rezultata istraživanja do finalnog istraživanja.

  Period realizacije:

  2010. – 2011. godine, 2013. godine

  Donator:

  Fondacija Institut za otvoreno društvo, UNDP kancelarija u Crnoj Gori

 2. DURBIN – Dobro upravljanje, bolje institucije

  Opis:

  Ovim projektom CDT je pratio kako se primjenjuju principi dobrog uprаvljаnjа u radu državnih organa nа nаcionаlnom nivou, kroz mjerenje i аnаlizu dostignućа državnih organa i to u dvije glаvne oblаsti – trаnspаrentnost rаdа i sаrаdnja sа civilnim društvom. DURBIN (Dobro upravljanje – bolje institucije) se fokusirao na jedan od ključnih izazova demokratizacije u Crnoj Gori – uspostavljanjem sistema dobrog upravljanja na nacionalnom nivou.

  Period realizacije:

  2012. i 2013. godine

  Donator:

  USAID posredstvom East West Management Institute

  Sajt:

  http://durbin.cdtmn.org/durbin/

 3. Otvorene institucije

  Opis:

  Ovom inicijativom CDT je nastojao da poveća nivo informisanosti građana i OCD-a o radu Vlade i Skupštine Crne Gore te informisanjem građana i OCD-a o procesu donošenja odluka i načinima na koje se građani i OCD mogu uključiti u proces. Važan dio projekta se odnosio na uvođenje standarda otvorenosti i transparentnosti u radu Vlade i Skupštine Crne Gore.

  Period realizacije:

  2011. – 2012. godine

  Donator:

  Delegacija EU u Crnoj Gori

 4. Istinomjer

  Opis: 

  Projekat ima za cilj promovisanje odgovornosti javnih funkcionera, partija, ali i svi hučesnika u političkom procesu koji su odgovorni građanima. Istinomjer je mjerio izjave nosilaca javnih funkcija – njihovu dosljednost, istinitost i ispunjenost obećanja, kao i ispunjenost predizbornih i potencijalno postizbornih obećanja partija koje su dobile mandat da vrše vlast.

  Period realizacije: 

  2012. i 2013. godine

  Donator:

  NED

 5. Prvi put biram

  Opis

  Projekat za cilj ima edukovanje mladih birača o izbornom sistemu i proceduri glasanja. Kroz radionice i predavanja edukovano je više od šest hiljada maturanata koji su se upoznali sa osnovama izbornog zakonodavstva, biračkom pravu, proceduri glasanja, građanskom nadgledanju izbora i ulozi nevladinog sektora u toj oblasti.

  Period realizacije:

  2005. i 2006. godine, 2015. godine

  Donatori:

  NED, Komisija za raspodjelu djela prihoda od igara na sreću

 6. Izgradnja povjerenja u izbore

  Opis:

  Projekat ima za cilj unapređenje transparentnosti i nadzora nad finansiranjem politike u Crnoj Gori , kroz praćenje sprovođenja zakona i rad nadzornih organa, monitoring finansiranja izbornih kampanja, pružanje podrške Agenciji za borbu protiv korupcije i podsticanje dijaloga o neophodnosti zakonitog i transparentnog finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

  Period realizacije:

  2015. do 2017. godine

  Donator:

  Ambasada Kraljevine Holandije

 7. Novac i politika

  Opis: 

  Projekat za cilj ima monitoring u oblasti finansiranja partija na nacionalnom i regionalnom nivou, u saradnji sa organizacijama Transparency International BiH, Centar za razvoj Srbije, INPO sa Kosova, MOST iz Makedonije i GONG iz Hrvatske. U okviru ovog projekta mreža organizacija razvija je i usvojila jedinstvenu metodologiju za praćenje finansiranja partija kako bi uradile uporednu analizu u cilju unapređenja ovog pitanja u svakoj od zemalja regiona.

  Period realizacije:

  2012. i 2013. godine

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju

 8. Projekti posmatranja izbora

  Opis: 

  CDT je nadgledao izbore od 2001. godine (federalne izbore) do parlamentarnih i lokalnih u Nikšiću, Budvi, Tivtu i Herceg Novom 2009. godine, lokalne izbore u Podgorici 2014. godine, lokalne izbore u Tivtu 2016., zatim parlamentarne 2016. i predsjedničke 2018. Monitoring izbora se sprovodio u tri faze: posmatranje predizbornog procesa, monitoringa procedure glasanje i brojanja glasova tokom izbornog dana i monitoringa postizbornih dešavanja do proglašenja zvaničnih rezultata. CDT je rezultate saopštavao u vrlo kratkom roku nakon zatvaranja biračkih mjesta koristeći PVT metodu. 2006. godine CDT je postao prva organizacija za posmatranje izbora u svijetu koja je koristila SMS tehnologiju kao primarni način komunikacije sa posmatračima.

  Period realizacije: 

  Od 2001. do 2009. godine, 2014., 2016. i 2018. godine.

  Donatori: 

  USAID kroz NDI i USAID-OTI, Ambasada Kraljevine Holandije, BTD, NED, CIDA, Rockfeller Brother Fund, Ambasada SAD u Podgorici.

1 4 5 6