Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. 10 godina od pregovora sa EU: Da li je Crna Gora ispunila političke kriterijume?

  Opis: 

  Opšti cilj projekta je da podrži napore progresivnih i reformskih aktera u Crnoj Gori da podstaknu zaustavljeni proces evropskih integracija ispunjavanjem ključnih političkih kriterijuma vezanih za demokratizaciju i vladavinu prava.

  Period realizacije:

  01/02/2022 – 31/07/2022

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju

 2. Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave

  Opis:

  CDT zajedno sa partnerima Metamorfozis fondacija iz Sjeverne Makedonije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine i Partneri Srbija iz Srbije, sprovodi istraživanje o nivou otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu kroz Regionalni indeks otvorenosti.

  Cilj ovog istraživanja je da doprinese implementaciji reformi u radu javne uprave, utiče na jačanje principa dobrog upravljanja i pomogne samim institucijama da ih efikasnije primjene u svom radu.

  Period realizacije:

  01/10/2021 – 30/09/2022

  Donator:

  Nacionalna zadužbina za demokratiju

 3. Implementacija zajedničkih rešenja za borbu protiv korupcije i dobrog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi: inovativne prakse i javnoprivatna partnerstva

  Opis: 

  Projekat ima za cilj da zatvori trajne praznine u primeni politike borbe protiv korupcije širom JIE kroz podsticanje inkluzivne regionalne prekogranične saradnje radi povećanja odgovornosti državnih institucija i jačanja vladavine prava. To će se postići uključivanjem instrumenata socijalnih istraživačkih inovacija, izgradnjom kapaciteta i uspostavljanjem održive regionalne platforme dobrog upravljanja javno-privatnog partnerstva u zemljama korisnicama (Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora , i Srbija).

  Period realizacije:

  01/01/2021 – 31/12/2023

  Donator:

  EAA i norveški fond za regionalnu saradnju

 4. Institucionalna podrška

  Opis: 

  Fondacija braće Rokfeler daje dvogodišnju finansijsku podršku za razvoj istraživačkih i zagovaračkih kapaciteta CDT-a.

  Period realizacije:

  02/03/2021 – 02/03/2023

  Donator:

  Fond braće Rokfeler

 5. Monitoring lokalnih izbora 2021 u Nikšiću

  Opis:

  Cilj projekta je da radi na povjerenju građana u izborni proces, omogućavajući nevladinim organizacijama da dokažu, pozivaju i podstiču sankcionisanje kršenja izbornog zakonodavstva, povećavajući tako transparentnost procesa i odgovornost institucija zaduženih za njegovu realizaciju.

  Period realizacije projekta:

  09/03/2021 – 31/03/2021

  Donator:

  Britanska ambasada u Podgorici

 6. Pristupanje Crne Gore EU: ispunajvanje političkih kriterijuma

  Opis:

  Opšti cilj projekta je da doprinese ispunjavanju političkih kriterijuma EU od strane Crne Gore, putem nezavisne analize OCD, praćenja i zagovaranja. CDT će ponuditi korisno empirijsko i analitičko sredstvo za procjenu napretka u procesu pristupanja EU u šest oblasti političkih kriterijuma koji podrazumijevaju parlament, izbore, medije, pravosuđe, reformu javne uprave i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

  Period realizacije:

  01/01/2021-31/12/2021

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Norveške

 7. Monitoring parlamentarnih izbora 2020 u Crnoj Gori – Glasaj slobodno!

  Opis:

  CDT je sproveo sveobuhvatan program praćenja građanskih izbora, uključujući pažljivo praćenje primjene novog izbornog zakonodavstva, rada izborne administracije i drugih javnih vlasti zaduženih za izbore, kao i nadgledanje kampanja i finansiranje političkih partija. To je radilo 6 regionalnih i 25 opštinskih koordinatora od jula do septembra 2020. Aktivnosti nadgledanja započele csu danom raspisivanja izbora i trajacle do objavljivanja konačnih rezultata, čime smo dobili oko 90 dana efikasnog nadzora. Na dan izbora, CDT je rasporedio posmatrače na reprezentativnom uzorku biračkih mjesta.

  Period realizacije projekta:

  01/08/2020 – 30/11/2020

  Donator:

  Nacionalni demokratski institut (NDI)

 8. Monitoring parlamentarnih izbora 2020 u Crnoj Gori

  Opis:

  Cilj projekta je da radi na povjerenju građana u izborni proces, omogućavajući nevladinim organizacijama da dokažu, pozivaju i podstiču sankcionisanje kršenja izbornog zakonodavstva, povećavajući tako transparentnost procesa i odgovornost institucija zaduženih za njegovu realizaciju.

  Period realizacije projekta:

  13/08/2020 – 31/12/2020

  Donator:

  Britanska ambasada u Podgorici

 9. Institucionalna podrška

  Opis: 

  Fondacija braće Rokfeler daje dvogodišnju finansijsku podršku za razvoj istraživačkih i zagovaračkih kapaciteta CDT-a.

  Period realizacije:

  01/04/2019 – 31/03/2021

  Donator:

  Fond braće Rokfeler

 10. Zapadni Balkan i proces pristupanja EU: Primjena političkih kriterijuma

  Opis:

  Istraživanje o napretku zemalja regiona u ispunjavanju političkih kriterijuma na putu ka Evropskoj uniji (EU) radimo u saradnji sa kolegama iz nevladinih organizacija CRTA (Srbija), Metamorfozis (Makedonija) i Zašto ne? (Bosna i Hercegovina). Na osnovu seta indikatora ispitujemo kvalitet strateškog i pravnog okvira, institucionalnog kapaciteta kao i ostvarenih rezultata u šest oblasti: izbori, pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, mediji i reforma javne uprave.

  Period realizacije:

  15/10/2019-14/10/2020

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Norveške