Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Snažno civilno društvo u službi aktivnih građana

  Opis:

  Ovim projektom želimo ojačati kapacitete civilnog društva za uvođenje novih modela građanske participacije na lokalnom nivou. To težimo postići kroz program obuka za adekvatnu implementaciju prve Skupštine građana na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Formiranje skupštine građana treba da omogući građanima Glavnog grada da se na stručan, konstruktivan i ravnopravan način bave političkim pitanjima, i da njihov stav, u krajnjem, utiče na donošenje same odluke. Dodatno, cilj ovog projekta je i unapređenje komunikacije između građana i donosioca odluka, a samim tim i bolje razumijevanje njihovih problema i potreba. 

  Period realizacije: 

  15/03/2022- 31/12/2022 

  Donator: 

  Evropska unija (Centar za građansko obrazovanje) 

 2. Jačanje integriteta izbornog procesa

  Opis: 

  Svrha projekta je da doprinese slobodnoj i fer kampanji i izbornom procesu.

  Period realizacije:

  01/02/2022 – 30/11/2022

  Donator:

  Nacionalna zadužbina za demokratiju

 3. 10 godina od pregovora sa EU: Da li je Crna Gora ispunila političke kriterijume?

  Opis: 

  Opšti cilj projekta je doprinos procesu evropskih integracija u Crnoj Gori podstičući demokratske reforme i dobro upravljanje.

  Period realizacije:

  01/02/2022 – 31/07/2022

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju

 4. Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave

  Opis:

  CDT zajedno sa partnerima Metamorfozis fondacija iz Sjeverne Makedonije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine i Partneri Srbija iz Srbije, sprovodi istraživanje o nivou otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu kroz Regionalni indeks otvorenosti.

  Cilj ovog istraživanja je da doprinese implementaciji reformi u radu javne uprave, utiče na jačanje principa dobrog upravljanja i pomogne samim institucijama da ih efikasnije primjene u svom radu.

  Period realizacije:

  01/10/2021 – 30/09/2022

  Donator:

  Nacionalna zadužbina za demokratiju

 5. Implementacija zajedničkih rešenja za borbu protiv korupcije i dobrog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi: inovativne prakse i javnoprivatna partnerstva

  Opis: 

  Projekat ima za cilj da zatvori trajne praznine u primeni politike borbe protiv korupcije širom JIE kroz podsticanje inkluzivne regionalne prekogranične saradnje radi povećanja odgovornosti državnih institucija i jačanja vladavine prava. To će se postići uključivanjem instrumenata socijalnih istraživačkih inovacija, izgradnjom kapaciteta i uspostavljanjem održive regionalne platforme dobrog upravljanja javno-privatnog partnerstva u zemljama korisnicama (Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora , i Srbija).

  Period realizacije:

  01/01/2021 – 31/12/2023

  Donator:

  EAA i norveški fond za regionalnu saradnju

 6. Institucionalna podrška

  Opis: 

  Fondacija braće Rokfeler daje dvogodišnju finansijsku podršku za razvoj istraživačkih i zagovaračkih kapaciteta CDT-a.

  Period realizacije:

  02/03/2021 – 02/03/2023

  Donator:

  Fond braće Rokfeler

 7. Monitoring lokalnih izbora 2021 u Nikšiću

  Opis:

  Cilj projekta je da radi na povjerenju građana u izborni proces, omogućavajući nevladinim organizacijama da dokažu, pozivaju i podstiču sankcionisanje kršenja izbornog zakonodavstva, povećavajući tako transparentnost procesa i odgovornost institucija zaduženih za njegovu realizaciju.

  Period realizacije projekta:

  09/03/2021 – 31/03/2021

  Donator:

  Britanska ambasada u Podgorici

 8. Pristupanje Crne Gore EU: ispunajvanje političkih kriterijuma

  Opis:

  Opšti cilj projekta je da doprinese ispunjavanju političkih kriterijuma EU od strane Crne Gore, putem nezavisne analize OCD, praćenja i zagovaranja. CDT će ponuditi korisno empirijsko i analitičko sredstvo za procjenu napretka u procesu pristupanja EU u šest oblasti političkih kriterijuma koji podrazumijevaju parlament, izbore, medije, pravosuđe, reformu javne uprave i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

  Period realizacije:

  01/01/2021-31/12/2021

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Norveške

 9. Monitoring parlamentarnih izbora 2020 u Crnoj Gori – Glasaj slobodno!

  Opis:

  CDT je sproveo sveobuhvatan program praćenja građanskih izbora, uključujući pažljivo praćenje primjene novog izbornog zakonodavstva, rada izborne administracije i drugih javnih vlasti zaduženih za izbore, kao i nadgledanje kampanja i finansiranje političkih partija. To je radilo 6 regionalnih i 25 opštinskih koordinatora od jula do septembra 2020. Aktivnosti nadgledanja započele csu danom raspisivanja izbora i trajacle do objavljivanja konačnih rezultata, čime smo dobili oko 90 dana efikasnog nadzora. Na dan izbora, CDT je rasporedio posmatrače na reprezentativnom uzorku biračkih mjesta.

  Period realizacije projekta:

  01/08/2020 – 30/11/2020

  Donator:

  Nacionalni demokratski institut (NDI)

 10. Monitoring parlamentarnih izbora 2020 u Crnoj Gori

  Opis:

  Cilj projekta je da radi na povjerenju građana u izborni proces, omogućavajući nevladinim organizacijama da dokažu, pozivaju i podstiču sankcionisanje kršenja izbornog zakonodavstva, povećavajući tako transparentnost procesa i odgovornost institucija zaduženih za njegovu realizaciju.

  Period realizacije projekta:

  13/08/2020 – 31/12/2020

  Donator:

  Britanska ambasada u Podgorici