Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Doprinos procesu EU integracija

  Opis: 

  Opšti cilj projekta je doprinos razvoju i konsolidaciji demokratskih institucija i jačanju procesa adhezije Crne Gore u EU. Projekat će doprinijeti poboljšanju njihovog rada i pokrenuti dugo očekivanu izbornu reformu i neophodna rješenja.

  Period realizacije:

  01/12/2023 – 30/11/2024

  Donator:

  Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije

 2. Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je!

  Opis: 

  Opšti cilj projekta je doprinos procesu evropskih integracija u Crnoj Gori podstičući demokratske reforme i dobro upravljanje.

  Period realizacije:

  03/01/2024 – 03/01/2026

  Donator:

  Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori

 3. Institucionalna podrška

  Opis:

  Fondacija braće Rokfeler daje dvogodišnju finansijsku podršku za razvoj istraživačkih i zagovaračkih kapaciteta CDT-a. 

  Period realizacije: 

  18/01/2023 – 18/01/2025 

  Donator:  

  Fond braće Rokfeler 

 4. Institucionalna podrška

  Opis:

  Institucionalna podrška usmjerena je ostvarenju petogodišnjih ciljeva organizacije (da izborni procesi budu pošteniji, a građani aktivniji, da društvo više cijeni ljude i institucije s integritetom, da sekularnost poštuju i država i religijske zajednice, a da antifašizam predstavlja skup vrijednosti koje dijele i mlade generacije, da radimo na povećanju obrazovanja za demokratsko građanstvo, da razvijamo kritičko mišljenje i medijsku pismenost, da zavaramo pravednu tranziciju ka zelenoj ekonomiji). 

  Period realizacije: 

  01/01/2023 – 31/12/2024 

  Donator:  

  Centar za promociju civilnog društva 

 5. Jačanje integriteta izbornog procesa

  Opis:

  CDT će u okviru ovog projekta sprovesti sveobuhvatan program građanskog posmatranja izbora tokom predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Monitoring će uključiti praćenje sprovođenja izbornog zakonodavstva, rada izborne administracije i drugih organa nadležnih za izbore. Monitoring aktivnosti počeće danom raspisivanja izbora i trajaće do objavljivanja konačnih rezultata. Izborni proces će posmatrati regionalni i opštinski koordinatori u svih 25 opština. CDT planira da na izborni dan rasporedi posmatrača na reprezentativnom uzorku biračkih mesta. Ukupno će oko 800 građana Crne Gore (koordinatora, posmatrača, operatera, rezervista) biti obučeno i uključeno u praćenje izbora. 

  Period realizacije: 

  01/02/2023 – 31/01/2025 

  Donator:  

  Nacionalna zadužbina za demokratiju 

 6. Inkluzivni dijalog za napredak društva

  Opis:

  Projekat je dizajniran sa ciljem da doprinese procesu EU integracije Crne Gore i ispunjavanju političkih kriterijuma EU, podstičući demokratske reforme i dobro upravljanje. Aktivnosti su usmerene na jačanje inkluzivnog dijaloga između građana, organizacija civilnog društva i Parlamenta. Postaviće temelje za bolju kontrolnu i zakonodavnu ulogu Parlamenta u saradnji sa OCD. Takođe, akti Parlamenta imaće bolju provjeru usklađenosti sa standardima i zakonodavstvom EU. 

  Period realizacije: 

  01/01/2023 – 31/12/2024 

  Donator:  

  Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori 

 7. Institucionalna podrška

  Opis:

  Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta CDTa, kroz razvoj dve programska oblasti, demokratske institucije i demokratsko društvo.
  U programskoj oblasti “Demokratske institucije” akcenat je na aktivnostima koje doprinose uspostavljanju vladavine prava i ispunjavanja političkih kriterijuma EU, aktivnostima koje teže unapređenju transparentnosti institucija u Crnoj Gori kao i jačanju istraživačkih kapaciteta.  

  Period realizacije: 

  25/03/2021 – 31/12/2021 

  Donator:  

  Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburg 

 8. Izborna reforma za slobodne i fer izbore u Crnoj Gori

  Opis:

  Poseban fokus ovog projekta je stavljen na podršku radu skupštinskog Odbora za reformu izbornog zakonodavstva kroz CDT-ovo članstvo u Odboru. Takođe, CDT-ovi eksperti su uključeni u pružanju asistencije izbornoj reormi. Podrška procesu reforme biće pružena kroz pripremu najmanje dvije ekspertke analize i kroz organizaciju najmanje dva konsultativna događaja sa građanima na najznačajnije teme. 

  Period realizacije: 

  15/07/2022 – 15/02/2023 

  Donator:  

  Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburg 

 9. Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave

  Opis:

  CDT sa partnerima iz regionalne mreže NVO ACTION SEE (Partneri Srbija, Metamorfozis fondacija iz Sjeverne Makedonije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine) sprovodi istraživanje o nivou otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu kroz Regionalni indeks otvorenosti. Cilj ovog istraživanja je da doprinese implementaciji reformi u radu javne uprave, utiče na jačanje principa dobrog upravljanja i pomogne samim institucijama da ih efikasnije primjene u svom radu. 

  Period realizacije: 

  01/10/2022 – 30/09/2024 

  Donator: 

  Nacionalna zadužbina za demokratiju 

 10. Indeks održivosti organizacija civilnog društva

  Opis: 

  Indeks održivosti OCD je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije. Namijenjen je ocjeni napretka civilnog sektora tako što ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva kroz sedam dimenzija: pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž OCD. 

  Period realizacije: 

  22/11/2019- 31/12/2022 

  Donator: 

  FHI 360