Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Institucionalna podrška

  Opis:

  Fondacija braće Rokfeler daje dvogodišnju finansijsku podršku za razvoj istraživačkih i zagovaračkih kapaciteta CDT-a. 

  Period realizacije: 

  18/01/2023 – 18/01/2025 

  Donator:  

  Fond braće Rokfeler 

 2. Institucionalna podrška

  Opis:

  Institucionalna podrška usmjerena je ostvarenju petogodišnjih ciljeva organizacije (da izborni procesi budu pošteniji, a građani aktivniji, da društvo više cijeni ljude i institucije s integritetom, da sekularnost poštuju i država i religijske zajednice, a da antifašizam predstavlja skup vrijednosti koje dijele i mlade generacije, da radimo na povećanju obrazovanja za demokratsko građanstvo, da razvijamo kritičko mišljenje i medijsku pismenost, da zavaramo pravednu tranziciju ka zelenoj ekonomiji). 

  Period realizacije: 

  01/01/2023 – 31/12/2024 

  Donator:  

  Centar za promociju civilnog društva 

 3. Jačanje integriteta izbornog procesa

  Opis:

  CDT će u okviru ovog projekta sprovesti sveobuhvatan program građanskog posmatranja izbora tokom predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Monitoring će uključiti praćenje sprovođenja izbornog zakonodavstva, rada izborne administracije i drugih organa nadležnih za izbore. Monitoring aktivnosti počeće danom raspisivanja izbora i trajaće do objavljivanja konačnih rezultata. Izborni proces će posmatrati regionalni i opštinski koordinatori u svih 25 opština. CDT planira da na izborni dan rasporedi posmatrača na reprezentativnom uzorku biračkih mesta. Ukupno će oko 800 građana Crne Gore (koordinatora, posmatrača, operatera, rezervista) biti obučeno i uključeno u praćenje izbora. 

  Period realizacije: 

  01/02/2023 – 31/01/2025 

  Donator:  

  Nacionalna zadužbina za demokratiju 

 4. Inkluzivni dijalog za napredak društva

  Opis:

  Projekat je dizajniran sa ciljem da doprinese procesu EU integracije Crne Gore i ispunjavanju političkih kriterijuma EU, podstičući demokratske reforme i dobro upravljanje. Aktivnosti su usmerene na jačanje inkluzivnog dijaloga između građana, organizacija civilnog društva i Parlamenta. Postaviće temelje za bolju kontrolnu i zakonodavnu ulogu Parlamenta u saradnji sa OCD. Takođe, akti Parlamenta imaće bolju provjeru usklađenosti sa standardima i zakonodavstvom EU. 

  Period realizacije: 

  01/01/2023 – 31/12/2024 

  Donator:  

  Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori 

 5. Institucionalna podrška

  Opis:

  Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta CDTa, kroz razvoj dve programska oblasti, demokratske institucije i demokratsko društvo.
  U programskoj oblasti “Demokratske institucije” akcenat je na aktivnostima koje doprinose uspostavljanju vladavine prava i ispunjavanja političkih kriterijuma EU, aktivnostima koje teže unapređenju transparentnosti institucija u Crnoj Gori kao i jačanju istraživačkih kapaciteta.  

  Period realizacije: 

  25/03/2021 – 31/12/2021 

  Donator:  

  Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburg 

 6. Izborna reforma za slobodne i fer izbore u Crnoj Gori

  Opis:

  Poseban fokus ovog projekta je stavljen na podršku radu skupštinskog Odbora za reformu izbornog zakonodavstva kroz CDT-ovo članstvo u Odboru. Takođe, CDT-ovi eksperti su uključeni u pružanju asistencije izbornoj reormi. Podrška procesu reforme biće pružena kroz pripremu najmanje dvije ekspertke analize i kroz organizaciju najmanje dva konsultativna događaja sa građanima na najznačajnije teme. 

  Period realizacije: 

  15/07/2022 – 15/02/2023 

  Donator:  

  Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburg 

 7. Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave

  Opis:

  CDT sa partnerima iz regionalne mreže NVO ACTION SEE (Partneri Srbija, Metamorfozis fondacija iz Sjeverne Makedonije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine) sprovodi istraživanje o nivou otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu kroz Regionalni indeks otvorenosti. Cilj ovog istraživanja je da doprinese implementaciji reformi u radu javne uprave, utiče na jačanje principa dobrog upravljanja i pomogne samim institucijama da ih efikasnije primjene u svom radu. 

  Period realizacije: 

  01/10/2022 – 30/09/2024 

  Donator: 

  Nacionalna zadužbina za demokratiju 

 8. Indeks održivosti organizacija civilnog društva

  Opis: 

  Indeks održivosti OCD je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije. Namijenjen je ocjeni napretka civilnog sektora tako što ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva kroz sedam dimenzija: pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž OCD. 

  Period realizacije: 

  22/11/2019- 31/12/2022 

  Donator: 

  FHI 360 

 9. Snažno civilno društvo u službi aktivnih građana

  Opis:

  Ovim projektom želimo ojačati kapacitete civilnog društva za uvođenje novih modela građanske participacije na lokalnom nivou. To težimo postići kroz program obuka za adekvatnu implementaciju prve Skupštine građana na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Formiranje skupštine građana treba da omogući građanima Glavnog grada da se na stručan, konstruktivan i ravnopravan način bave političkim pitanjima, i da njihov stav, u krajnjem, utiče na donošenje same odluke. Dodatno, cilj ovog projekta je i unapređenje komunikacije između građana i donosioca odluka, a samim tim i bolje razumijevanje njihovih problema i potreba. 

  Period realizacije: 

  15/03/2022- 31/12/2022 

  Donator: 

  Evropska unija (Centar za građansko obrazovanje) 

 10. Jačanje integriteta izbornog procesa

  Opis: 

  Svrha projekta je da doprinese slobodnoj i fer kampanji i izbornom procesu.

  Period realizacije:

  01/02/2022 – 30/11/2022

  Donator:

  Nacionalna zadužbina za demokratiju