Naša transparentnost

CDT se od osnivanja zalaže za unapređenje transparentnosti NVO. Našu transparentnost iz godine u godinu Transparify ocjenjuje sa pet zvijezdica što znači da smo među najtransparentnijim istraživačkim centrima na svijetu. U nastavku pogledajte godišnje izvještaje o radu CDT-a, koji sadrže informacije o aktivnostima organizacije, kao i detaljan pregled prihoda i rashoda.

Izvještaji

Aktuelni projekti

Pored objavljivanja godišnjih izvještaja o radu, naša organizacija objavljuje i tekuće projekte, iznose sredstava i donatore u cilju dostizanja potpunih standarda transparentnosti rada NVO-a.

Naziv projekta Donator Trajanje Vrijednost projekta
Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave Nacionalna zadužbina za demokratiju 01/10/2022 – 30/09/2024 133,000.00 $
Institucionalna podrška Centar za promociju civilnog društva 01/01/2023 – 31/12/2024 510,000.00 NOK
Institucionalna podrška Fond braće Rokfeler 18/01/2023 – 18/01/2025 100,000.00 $
Provjerom činjenica do otpornosti na dezinformacije Ambasada SAD u Podgorici 01/10/2022 – 30/09/2023 69,822.00 $
Implementacija zajedničkih rešenja za borbu protiv korupcije i dobrog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi: inovativne prakse i javnoprivatna partnerstva EAA i norveški fond za regionalnu saradnju 01/01/2021 – 31/12/2023 75,440.75 €
Inkluzivni dijalog za napredak društva Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori 01/01/2023 – 31/12/2024 67,899.21 €
Jačanje integriteta izbornog procesa Nacionalna zadužbina za demokratiju 01/02/2023 – 31/01/2025 183,000.00 $
Razotkrivanje stranih uticaja uz pomoć istraživačkog novinarstva zasnovanog na činjenicama Ministarstvo inostranih poslova Holandije 01/12/2021- 31/05/2025 189,250.00 €
SEECheck mreža – borba protiv dezinformacija kroz mrežu fakt čekera Evropska komisija  01/01/2023-30/06/2026 162,908.25 €
Dobro upravljanje u sajber bezbjednosti na Zapadnom Balkanu DCAF – Ženevski centar za upravljanje sektorom bezbednosti 01/06/2021 – 31/03/2024 28,939.50 €
Provjera dezinformacija na Facebook – u Praxis Montenegro (Meta Platforms Ireland Limited) 01/01/2022 – 31/12/2022 204,000.00 €
Monitoring društvenih mreža Nacionalni demokratski institut 15/02/2023 – 15/05/2023 9,360.00 €
Predsjednički izbori u Crnoj Gori 2023 – Analiza političkog oglašavanja na internetu

 

Evropsko partnerstvo za demokratiju 15/02/2023 – 15/05/2023 30,000.00 €