Naša transparentnost

Izvještaji

Izvještaji

CDT se od osnivanja zalaže za unapređenje transparentnosti NVO.

Našu transparentnost iz godine u godinu Transparify ocjenjuje sa pet zvijezdica što znači da smo među najtransparentnijim istraživačkim centrima na svijetu.   

U nastavku pogledajte godišnje izvještaje o radu CDT-a, koji sadrže informacije o aktivnostima organizacije, kao i detaljan pregled prihoda i rashoda.

Izvještaj o radu za 2020.

Izvještaj o radu za 2020.

Izvještaj o radu za 2019.

Izvještaj o radu za 2019.

Izvještaj o radu za 2018.

Izvještaj o radu za 2018.

Izvještaj o radu za 2017.

Izvještaj o radu za 2017.

Izvještaj o radu za 2016.

Izvještaj o radu za 2016.

Izvještaj o radu za 2015.

Izvještaj o radu za 2015.

Izvještaj o radu za 2014.

Izvještaj o radu za 2014.
Aktuelni projekti

Aktuelni projekti

Pored objavljivanja godišnjih izvještaja o radu, naša organizacija objavljuje i tekuće projekte, iznose sredstava i donatore u cilju dostizanja potpunih standarda transparentnosti rada NVO-a.

Naziv projekta Donator Trajanje Vrijednost projekta
Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave Nacionalna zadužbina za demokratiju 01/10/2021 – 30/09/2022 55,000.00 $
Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za monitoring, zagovaranje i podizanje svijesti EU 10/05/2018 – 09/05/2022 86,957.85 €
Institucionalna podrška Fond braće Rokfeler 02/03/2021 – 02/03/2023 100,000.00 $
Jačanje javnog integriteta u Crnoj Gori Ambasada Kraljevine Holandije 01/12/2019 – 30/11/2021 49,855.00 €
Implementacija zajedničkih rešenja za borbu protiv korupcije i dobrog upravljanja u Jugoistočnoj Evropi: inovativne prakse i javnoprivatna partnerstva EAA i norveški fond za regionalnu saradnju 01/01/2021 – 31/12/2023 67,896.68 €
Rješavanje pitanja toka korozivnog kapitala II Centar za međunarodno privatno preduzetništvo 01/07/2021 – 31/07/2022 23,659.00 $
Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za monitoring, zagovaranje i podizanje svijesti (kofinansiranje Ministarstvo javne uprave) Ministarstvo javne uprave 10/05/2018 – 09/05/2022 10,329.14 €
Analiza, monitoring i procjena osjetljivosti na širenje propagande United States Department of State 01/01/2019- 31/10/2021 52,000 €
Indeks održivosti organizacija civilnog društva  FHI 360  23/11/2020-23/11/2021  10,998 $
Zajedno protiv nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori Ambasada Kraljevine Holandije 01/09/2021 – 31/08/2022 97,250.00 €
Institucionalna podrška Ministarstvo vanjskih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburg 25/03/2021 – 31/12/2021 20,000.00 €
Pristupanje Crne Gore EU: ispunjavanje političkih kriterijuma Balkanski fond za demokratiju 01/01/2021 – 31/12/2021 38,354.00 €
Jačanje otpornosti na dezinformacije kroz provjeru činjenica Balkanski fond za demokratiju 15/12/2021 – 30/05/2022 70,000.00 $