Naša transparentnost

Izvještaji

Izvještaji

CDT se od osnivanja zalaže za unapređenje transparentnosti NVO.

Našu transparentnost iz godine u godinu Transparify ocjenjuje sa pet zvijezdica što znači da smo među najtransparentnijim istraživačkim centrima na svijetu.   

U nastavku pogledajte godišnje izvještaje o radu CDT-a, koji sadrže informacije o aktivnostima organizacije, kao i detaljan pregled prihoda i rashoda.

Izvještaj o radu za 2019.

Izvještaj o radu za 2019.

Izvještaj o radu za 2018.

Izvještaj o radu za 2018.

Izvještaj o radu za 2017.

Izvještaj o radu za 2017.

Izvještaj o radu za 2016.

Izvještaj o radu za 2016.

Izvještaj o radu za 2015.

Izvještaj o radu za 2015.

Izvještaj o radu za 2014.

Izvještaj o radu za 2014.
Aktuelni projekti

Aktuelni projekti

Pored objavljivanja godišnjih izvještaja o radu, naša organizacija objavljuje i tekuće projekte, iznose sredstava i donatore u cilju dostizanja potpunih standarda transparentnosti rada NVO-a.

Naziv projekta Donator Trajanje Vrijednost projekta
30 godina od pada Berlinskog zida – značaj i naučene lekcije Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu 01/09/2019 – 28/02/2021 98,280.00 €
Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave Nacionalna zadužbina za demokratiju 01/10/2019 – 30/10/2021 104,000,00 $
Rješavanje pitanja toka korozivnog kapitala Centar za međunarodno privatno preduzetništvo 11/07/2019 – 30/06/2020 21,888.00 €
Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za monitoring, zagovaranje i podizanje svijesti EU 10/05/2018 – 09/05/2022 86,957.85 €
Institucionalna podrška Fond braće Rokfeler 01/04/2019 – 31/03/2021 100,000.00 $
Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma Balkanski fond za demokratiju 15/10/2019 – 14/10/2020 90,413.00 €
Jačanje javnog integriteta u Crnoj Gori Ambasada Kraljevine Holandije 01/12/2019 – 30/11/2021 49,855.00 €
Suprotstavljanje infodemiji COVID 19 u Crnoj Gori Međunarodna mreža za provjeru činjenica 01/04/2020 – 30/09/2020 35,798.00 €
Civilno društvo za dobro upravljanje i borbu protiv korupcije u Jugoistočnoj Evropi: Izgradnja kapaciteta za monitoring, zagovaranje i podizanje svijesti (kofinansiranje Ministarstvo javne uprave) Ministarstvo javne uprave 10/05/2018 – 09/05/2022 10,329.14 €
Analiza, monitoring i procjena osjetljivosti na širenje propagande United States Department of State 01/01/2019- 01/11/2020 52,000 €
Unapređenje istražnih kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva United States Department of State 13/12/2018-31/03/2020 48,424.70 $
Suprotstavljanje koronavirus infodemiji u Crnoj Gori Balkanski fond za demokratiju 10/04/2020 – 10/08/2020  23,080 $
Indeks održivosti organizacija civilnog društva  FHI 360  22/11/2019 – 21/11/2020  10,998 $
Crna Gora: mapiranje ekstremne desnice Biro za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona (INL) 01/07/2020 – 30/06/2021
39,264.00 $