Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Umjetnička djela u crnogorskim državnim institucijama (2006-2022)

  Pročitaj više
 2. Pasivno biračko pravo

  Pročitaj više
 3. Inostrani uticaji na izborni proces u Crnoj Gori 2016-23. godine (drugi dio)

  Pročitaj više
 4. Inostrani uticaji na izborni proces u Crnoj Gori 2016-23. godine

  Pročitaj više
 5. Krivičnopravna zaštita izbornih prava

  Pročitaj više
 6. Pravna zaštita izbornih prava

  Pročitaj više
 7. Reforma DIK: Proširenjem djelokruga, izgradnjom stručne službe i modernizacijom do povjerenja i fer izbora

  Pročitaj više
 8. Reforma Državne izborne komisije: Depolitizacijom i profesionalizacijom do integriteta

  Pročitaj više
 9. Analiza ključnih problema izbornih procesa: Mapiranje puta ka poboljšanjima

  Pročitaj više
 10. Opravdana zabrinutost ili neopravdana panika: Razlika između preliminarnih rezultata i zvaničnih informacija koje su saopštavane u toku popisa

  Pročitaj više
1 2 3 18