Demokratsko društvo

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih vrijednosti društva zasnovanih na SLOBODI, PRAVDI, JEDNAKOSTI. Naši programi i projekti su usmjereni na SUPROTSTAVLJANJE štetnim vanjskim uticajima i medijskim manipulacijama. Suprotstavljamo se uticajima i aktivnostima koji su usmjereni na ugrožavanja temeljnih principa GRAĐANSKE DRŽAVE i društva.

Zagovaramo politike koje Crnu Goru približavaju zapadnim DEMOKRATIJAMA. Istražujemo i analiziramo negativne strane ekonomske i političke uticaje. Borimo se protiv dezinformacija i propagandnih i ANTIDEMOKRATSKIH NARATIVA. Radimo na promociji interkulturnog dijaloga. Njegujemo sjećanje na ANTIFAŠISTIČKU PROŠLOST i njene vrijednosti.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Monitoring društvenih mreža

  Opis:

  Cilj projekta je povećanje otpornosti društva na dezinformacije i propagandu kroz praćenje i analizu društvenih mreža tokom izborne kampanje. 

  Period realizacije: 

  15/02/2023 – 15/05/2023 

  Donator:  

  Nacionalni demokratski institut 

 2. Institucionalna podrška

  Opis:

  Fondacija braće Rokfeler daje dvogodišnju finansijsku podršku za razvoj istraživačkih i zagovaračkih kapaciteta CDT-a. 

  Period realizacije: 

  18/01/2023 – 18/01/2025 

  Donator:  

  Fond braće Rokfeler 

 3. Institucionalna podrška

  Opis:

  Institucionalna podrška usmjerena je ostvarenju petogodišnjih ciljeva organizacije (da izborni procesi budu pošteniji, a građani aktivniji, da društvo više cijeni ljude i institucije s integritetom, da sekularnost poštuju i država i religijske zajednice, a da antifašizam predstavlja skup vrijednosti koje dijele i mlade generacije, da radimo na povećanju obrazovanja za demokratsko građanstvo, da razvijamo kritičko mišljenje i medijsku pismenost, da zavaramo pravednu tranziciju ka zelenoj ekonomiji). 

  Period realizacije: 

  01/01/2023 – 31/12/2024 

  Donator:  

  Centar za promociju civilnog društva 

 4. SEECheck mreža – borba protiv dezinformacija kroz mrežu fakt čekera

  Opis: 

  Cilj ovog projekta je umrežavanje regionalnih fakt čekera. Članice SEECheck mreže prepoznale su da rastući problem dezinformisanja javnosti ne poznaje državne granice, da svaka medijska manipulacija kroz onlajn prostor nalazi svoj put do medija u svim zemljama regiona. Sve članice mreže podupiru kvalitetno novinarstvo i profesionalne medije kao stubove demokratije, slobodnog i pravednog društva i svojim radom doprinose da građani kritički posmatraju i konzumiraju medijski sadržaj te da razlikuju kredibilne medijske izvore od onih koji to nijesu. 

  Period realizacije: 

  01/01/2023-30/06/2026 

  Donator:  

  Evropska komisija 

 5. Institucionalna podrška

  Opis:

  Cilj ovog projekta je jačanje kapaciteta CDTa, kroz razvoj dve programska oblasti, demokratske institucije i demokratsko društvo.
  U programskoj oblasti “Demokratske institucije” akcenat je na aktivnostima koje doprinose uspostavljanju vladavine prava i ispunjavanja političkih kriterijuma EU, aktivnostima koje teže unapređenju transparentnosti institucija u Crnoj Gori kao i jačanju istraživačkih kapaciteta.  

  Period realizacije: 

  25/03/2021 – 31/12/2021 

  Donator:  

  Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Velikog Vojvodstva Luksemburg 

 6. Provjerom činjenica do otpornosti na dezinformacije

  Opis:     

  Projekat ima za cilj da ukaže na pojavu dezinformacija kroz provjeru činjenica i podršku novinarstvu koje je u javnom interesu, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. 

  Period realizacije: 

  01/10/2022 – 30/09/2023 

  Donator: 

  Ambasada SAD u Podgorici 

 7. Razotkrivanje stranih uticaja uz pomoć istraživačkog novinarstva zasnovanog na činjenicama

  Opis:

  Cilj projekta je razotkrivanje stranog malignog uticaja na Zapadnom Balkanu, identifikovanjem i mapiranjem tokova dezinformacija, misinformacija i propagande koji potiču od spoljnih aktera kroz region. Aktivnosti projekta su usmjerene na povećanje kapacitete novinara i medija da identifikuju, dokumentuju, izvještavaju i razotkrivaju strane maligne uticaje. Takođe, projekat teži da pospješi edukaciju javnosti o prirodi i efektima dezinformacija koje plasiraju strani spoljnii akteri, zalaganje za javnu debatu i konstruktivne mjere politike, razvijanje modela za borbu sa dezinformacijama koje proizvode strani maligni izvori. 

  Period realizacije: 

  01/12/2021- 31/05/2025 

  Donator: 

  Ministarstvo inostranih poslova Holandije 

 8. Dobro upravljanje u sajber bezbjednosti na Zapadnom Balkanu

  Opis:

  Projekat ima za cilj da doprinese sajber bezbjednosti na Zapadnom Balkanu koja ne samo da štiti privrede Zapadnog Balkana i njegovih evropskih susjeda, već i bolje odgovara na bezbjednosne potrebe svih građana.

  Period realizacije:

  01/06/2021 – 31/03/2024

  Donator:

  DCAF – Ženevski centar za upravljanje sektorom bezbjednosti

 9. Jačanje otpornosti na dezinformacije kroz provjeru činjenica

  Opis:

  Cilj projekta je borba protiv dezinformacija i jačanje otpornosti na dezinformacije kroz podršku organizacijama i mrežama za provjeručinjenica u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu.

  Period realizacije projekta:

  15/12/2021 – 30/05/2022

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju

 10. Zajedno protiv nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori

  Opis:

  Cilj ovog projekta je smanjenje ranjivosti i povećanje otpornosti crnogorske zajednice protiv nasilnog ekstremizma.

  Period realizacije projekta:

  01/09/2021 – 31/08/2022

  Donator:

  Ambasada Kraljevine Holandije