Demokratsko društvo

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Podrivanje demokratije vol 5: Strah, nesigurnost i falsifikati: Kako dezinformacije podrivaju demokratiju

  Pročitaj više
 2. Prošlost za budućnost: „Kontra mraku, kontra sili”

  Pročitaj više
 3. Strano vlasništvo nad medijima: jesu li potrebna ograničenja?

  Pročitaj više
 4. Spomenici u Crnoj Gori 2006-2022.

  Pročitaj više
 5. Podrivanje demokratije vol 4: Apostolska demokratija

  Pročitaj više
 6. Sajber bezbjednost i ljudska prava na Zapadnom Balkanu

  Pročitaj više
 7. Na rubu pameti: Izvještaj o stanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori

  Pročitaj više
 8. 150 dana rata u Ukrajini i preko 1.500 dezinformacija u regionu

  Pročitaj više
 9. Devastacija kulturne baštine u Crnoj Gori (Prvi dio: Skadarsko jezero)

  Pročitaj više
 10. Mreža dezinformacija u Crnoj Gori: Vidimo li slona u prostoriji?

  Pročitaj više