Naša organizacija

Organi

Organi

SKUPŠTINA je najveći organ CDT-a i čine je svi članovi/ice organizacije. Na redovnim ili vanrednim sjednicama, koje su javne, Skupština donosi Statut, usvaja plan rada i razvoja i finansijski izvještaj organizacije. Takođe, bira članove/ice Upravnog odbora. Redovna Skupština se održava jednom godišnje.

image
Članovi/ce Skupštine su:
 • Aleksandar Perović
 • Aleksandra Grdinić
 • Anđelija Lučić
 • Biljana Papović
 • Bojan Spaić
 • Darko Blagojević
 • Darko Ivanović
 • Dragan Koprivica
 • Đorđije Brkuljan
 • Đorđije Brkuljan
 • Katarina Jović – Martinović
 • Milanka Jokanović
 • Milena Gvozdenović
 • Milica Bogdanović
 • Milica Kovačević
 • Milivoje Krivokapić
 • Milovan Papić
 • Miroslav Šćepanović
 • Tatjana Koprivica
 • Tijana Velimirović

UPRAVNI ODBOR (UO) je organ CDT-a koji se stara o upravljanju poslovima kojima se obezbjeđuje efikasno sprovođenje plana rada i razvoja organizacije, odnosno uspješno ostvarivanje aktivnosti u vezi sa ciljevima i djelatnostima. Članove/ice UO koje bira Skupština na period od dvije godine. Oni podnose Skupštini na usvajanje plan rada i razvoja CDT-a, kao godišnji izvještaj o radu i o finansijama organizacije.

Članovi Upravnog odbora:

Milica Kovačević, predsjednica

dr Tatjana Koprivica, potpredsjednica

dr Bojan Spaić, član

dr Boban Batrićević, član

Akti

Nevladino udruženje Centar za demokratsku tranziciju osnovano je 22. avgusta 2000. godine. Udruženje zastupa i predstavlja Dragan Koprivica.

Statutom organizacije uređena su sva najvažnija pitanja njenog funkcionisanja. U nastavku možete naći najvažnije akte CDT-a:

Akti

Imenovanje zastupnika

Rješenje o registraciji

Statut