Naša organizacija

Organi

Organi

SKUPŠTINA je najveći organ CDT-a i čine je svi članovi/ice organizacije. Na redovnim ili vanrednim sjednicama, koje su javne, Skupština donosi Statut, usvaja plan rada i razvoja i finansijski izvještaj organizacije. Takođe, bira članove/ice Upravnog odbora. Redovna Skupština se održava jednom godišnje.

image
Članovi/ce Skupštine su:
 • Aleksandra Grdinić
 • Biljana Papović
 • Bojan Spaić
 • Darko Ivanović
 • Darvin Murić
 • Dragan Koprivica
 • Đorđije Brkuljan
 • Katarina Jović – Martinović
 • Milanka Jokanović
 • Milena Gvozdenović
 • Milica Bogdanović
 • Milica Kovačević
 • Milivoje Krivokapić
 • Milovan Papić
 • Miroslav Šćepanović
 • Tatjana Koprivica
 • Tijana Velimirović

Radi razmatranja pitanja i davanja predloga i mišljenja u vezi sa ostvarivanjem djelatnosti Centra, može se obrazovati Savjet ili drugo savjetodavno tijelo.

U savjetodavna tijela mogu se birati nezavisni stručnjaci/kinje prepoznati/e po društvenom aktivizmu i profesionalnim rezultatima u oblastima rada Centra.

Izvršni odbor stara se o radu Centra i donosi odluke u svrhu razvoja i dobrobiti Centra.  Broj članova/ica Izvršnog odbora je pet.

Izvršni odbor čina Izvršni/a direktor/ica, Zamjenik/ca izvršnog direktora, Programski/a diektor/ica, Zamjenik/ca programskog/e direktora/ice i Generalni/a sekretar/ka.

Mandat članova/ica Izvršnog odbora je četiri godine.

image
Izvršni odbor

Akti

Nevladino udruženje Centar za demokratsku tranziciju osnovano je 22. avgusta 2000. godine. Udruženje zastupa i predstavlja Dragan Koprivica.

Statutom organizacije uređena su sva najvažnija pitanja njenog funkcionisanja. U nastavku možete naći najvažnije akte CDT-a:

Akti

Imenovanje zastupnika

Rješenje o registraciji

Statut