Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Analiza pregovaračkih struktura (publikacija)

  Pročitaj više
 2. Vojska Crne Gore 2014. (infografik)

  Pročitaj više
 3. Vojske neutralnih zemalja (infografik)

  Pročitaj više
 4. Izdvajanja za odbranu 2010. do 2015. (infografik)

  Pročitaj više
 5. Strateško komuniciranje procesa evroatlantskih integracija (predlog praktične politike)

  Pročitaj više
 6. Budžetska izdvajanja za partije 2015. (infografik)

  Pročitaj više
 7. Izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika 2013. (preporuke)

  Pročitaj više
 8. Finansiranje partija na Balkanu (publikacija)

  Pročitaj više
 9. Izmjene Zakona o finansiranju partija 2014. (preporuke)

  Pročitaj više
 10. Monitoring izbora u Podgorici 2014. (izvještaj)

  Pročitaj više