Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Civilno društvo u procesu pregovora 2012. (predlog praktične politike)

  Pročitaj više
 2. Informisanje građana o procesu EU integracija (publikacija)

  Pročitaj više
 3. Istraživanje o finansiranju i transparentnosti NVO-a

  Pročitaj više
 4. Izmjene Zakona o NVO 2011. (preporuke)

  Pročitaj više
 5. Index održivosti 2014. (publikacija)

  Pročitaj više
 6. Index održivosti 2013. (publikacija)

  Pročitaj više
 7. Index održivosti 2012. (publikacija)

  Pročitaj više
 8. Index održivosti 2011. (publikacija)

  Pročitaj više
 9. Index održivosti 2010. (publikacija)

  Pročitaj više
 10. Mjere tajnog nadzora 2015. (infografik)

  Pročitaj više