Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. POTEZ – transparentnosti i odgovornosti lokalnih samouprava

  Pročitaj više
 2. Upotreba novih tehnologija za promociju transparentnosti vlade (veb stranica)

  Pročitaj više
 3. Transparentnost pravosuđa (veb stranica)

  Pročitaj više
 4. Donacije u državnim preduzećima 2014. (infografik)

  Pročitaj više
 5. Proaktivan pristup informacijama u Tužilaštvu 2015. (infografik)

  Pročitaj više
 6. Javni dug CG 2014. (infografik)

  Pročitaj više
 7. Korupcija i anti-korupcija u CG (publikacija)

  Pročitaj više
 8. Neaktivni proaktivni pristup (predlog praktične politike)

  Pročitaj više
 9. Dobro upravljanje u CG (predlog praktične politike)

  Pročitaj više
 10. Kako da utičemo na javne politike? (publikacija)

  Pročitaj više