Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Izmjene Zakona o izboru odbornika i poslanika 2013. (preporuke)

  Pročitaj više
 2. Finansiranje partija na Balkanu (publikacija)

  Pročitaj više
 3. Izmjene Zakona o finansiranju partija 2014. (preporuke)

  Pročitaj više
 4. Monitoring izbora u Podgorici 2014. (izvještaj)

  Pročitaj više
 5. Zakonito i transparentno korišćenje javnih resursa (predlog praktične politike)

  Pročitaj više