Demokratsko društvo

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Izloženost Crne Gore uticaju Kine

  Pročitaj više
 2. Analiza narativa: Postjugoslovenski ratovi u crnogorskim medijima

  Pročitaj više
 3. Ključna obilježja predizborne kampanje u medijima

  Pročitaj više
 4. Indeks održivosti organizacija civilnog društva (OCD) u 2019.

  Pročitaj više
 5. Inicijativa da se na popisu ne prikupljaju podaci o naciji, religiji niti jeziku

  Pročitaj više
 6. 25 činjenica o medijskim manipulacijama tokom 2020. godine

  Pročitaj više
 7. Kritične tačke u daljem razvoju crnogorskog društva

  Pročitaj više
 8. Mreža dezinformacija i neadekvatna reakcija države 2020.

  Pročitaj više
 9. Opasne manipulacije i neadekvatna reakcija institucija 2020.

  Pročitaj više
 10. Analiza narativa – Svemoćno rusko oružje 2019.

  Pročitaj više