Demokratsko društvo

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Crna Gora: Kako od intuitivne do pametne diplomatije?

  Pročitaj više
 2. Čiji su ”naši” mediji? (Treći dio: Signali stižu spolja)

  Pročitaj više
 3. Čiji su “naši” mediji? (Drugi dio: Čiji su “naši” štampani i onlajn mediji)

  Pročitaj više
 4. Čiji su “naši” mediji? (Prvi dio: Čije su “naše” televizije)

  Pročitaj više
 5. Provjeri činjenice. Vakcine spašavaju živote.

  Pročitaj više
 6. Predlozi za unapređenje međuresorne koordinacije u prevenciji i suzbijanju nasilnog ekstremizma

  Pročitaj više
 7. 21 zaključak o opasnim dezonformacijama o koronavirusu

  Pročitaj više
 8. Mediji u doba krize: Problemi se gomilaju, rješenja su daleko

  Pročitaj više
 9. Ključni uzroci jačanja etnonacionalizma u Crnoj Gori: KontraEvolucija u 9 slika

  Pročitaj više
 10. Rast desničarskog ekstremizma u Crnoj Gori: Građanska država na ispitu

  Pročitaj više