Demokratsko društvo

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Mjere tajnog nadzora 2015. (infografik)

  Pročitaj više
 2. Uticaj terorizma u svijetu 2015. (infografik)

  Pročitaj više
 3. Koliko košta članarina za NATO 2015. (infografik)

  Pročitaj više
 4. Strateško komuniciranje procesa evroatlantskih integracija (predlog praktične politike)

  Pročitaj više
 5. Vojska Crne Gore 2015. (infografik)

  Pročitaj više