Izborna reforma 2024.

2/4/2024

Održana četvrta sjednica Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

Danas je održana četvrta sjednica Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu kojoj je prisustvovao izvršni direktor Centra za demokrratsku tranziciju (CDT), Dragan Koprivica. Na dnevnom redu razmatrane su aktivnosti rada Odbora i tekuća pitanja.

_________________________

26/3/2024

Depolitizacija i profesionalizacija DIK – ključni zadatak izborne reforme

Depolitizacija i profesionalizacija Državne izborne komisije, ali i postepena profesionalizacija izborne administracije na nižim nivoima, neki su od ključnih zadataka predstojeće izborne reforme, bez čijeg se ispunjenja ona ne može smatrati ni temeljnom ni sveobuhvatnom.

_________________________

25/3/2024

Zainteresovana javnost da nam dostavi predloge za izbornu reformu

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva zainteresovanu javnost, predstavnike civilnog društva, sve zainteresovane aktere, te građanke i građane da nam dostave predloge, mišljenja i ideje za moguće pravce buduće izborne reforme. 

_________________________

20/3/2024

CDT će učestvovati u radu Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu

Danas sjednica Odbora: Reforma izbornog zakonodavstva je u interesu i vlasti i opozicije

Izvršni direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT), Dragan Koprivica, kao predstavnik civilnog sektora, ponovo će učestvovati u radu Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

_________________________

20/3/2024

Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu danas će nastaviti sa radom, a njegovi kopredsjednici su iz CDT-ovog podkasta poručili da postoji politička volja da se dođe do reforme. 

_________________________

18/3/2024

AKCIJA CDT #21 – Može li se izborna reforma konačno dogoditi?

Zašto Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu još uvijek nije počeo sa intenzivnijim radom? Da li će i ovom sazivu Skupštine nešto drugo biti važnije od izbora i demokratije? Šta ova reforma zapravo znači?

_________________________

14/2/2024

Potrebna nam je suštinska reforma izbornih zakona

Aktuelni saziv parlamenta ima jedinstvenu priliku da sprovede suštinsku reformu izbornog zakonodavstva i pokaže novi pristup u razumijevanju ovog ključnog demokratskog procesa, od kojeg zavisi i uspjeh naših evropskih integracija. Za uspjeh reforme će od posebne važnosti biti da parlament u otvorenom, transparentnom i inkluzivnom procesu nađe rješenja koja će garantovati fer i demokratsku izbornu utakmicu.  

Detaljnije u publikaciji “Analiza ključnih problema izbornih procesa: Mapiranje puta ka poboljšanjima koju je uradio Centar za demokratsku tranziciju, u sklopu projekta koji implementira u saradnji sa organizacijama Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženje mladih sa hendikepom (UMHCG), uz podršku Evropske unije, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. 

_________________________

19/1/2024

Za kvalitetnu izbornu reformu potrebno proširiti djelokrug Odbora

Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) izrazili su zadovoljstvo zbog početka rada Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu i ukazali na potrebu proširenja djelokruga Odbora u odnosu na zadatke definisane u članu 4. Odluke o obrazovanju odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu.

_________________________

12/1/2024

Vrijeme je za sveobuhvatnu izbornu reformu

Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) će u naredne dvije godine realizovati projekat „Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je!“ sa ključnim ciljem da se reforma svih segmenata izbornog procesa – nakon više neuspješnih pokušaja koji traju gotovo deceniju – konačno realizuje, i da se njome napravi korak naprijed, prema demokratskom izbornom procesu, u skladu sa međunarodnim preporukama i standardima.