Zainteresovana javnost da nam dostavi predloge za izbornu reformu

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) poziva zainteresovanu javnost, predstavnike civilnog društva, sve zainteresovane aktere, te građanke i građane da nam dostave predloge, mišljenja i ideje za moguće pravce buduće izborne reforme.  

Kao što je javnosti poznato, prije nekoliko dana kompletiran je sastav Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu (Odbor) i u njegovom radu će učestvovati dva predstavnika/ce akademske zajednice i tri predstavnika/ce nevladinog sektora i među kojima je i naša organizacija. 

CDT podržava više puta izrečen stav od strane kopredsjednika Odbora da će njegov rad krasiti inkluzivnost i otvorenost, i da svi akteri, u okviru svog djelokruga, treba da doprinesu demokratskom dijalogu u toku izborne reforme. 

Zato, uzimajući u obzir izuzetan značaj ove teme za budućnost demokratskih procesa, želimo da, zajedno sa ostalim akterima, budemo oni koji će afirmisati potrebu da se u toku rada Odbora čuje što više različitih mišljenja i stavova. Smatramo da je naša dužnost da onome dijelu javnosti, koja direktno ne učestvuje u radu Odbora, otvorimo kanal za posrednu vezu sa procesom, odnosno mogućnost slanja predloga i sugestija vezano za sva pitanja o kojima će se raspravljati. 

Zato pozivamo sve zainteresovane aktere da nam na e-mail adresu [email protected] pošalju kratko obrazloženje (maksimalno 2 strane) teme za koju smatraju da treba da bude afirmisana u toku rada Odbora. Nakon analize pristiglih materijala, ostavljamo mogućnost da ćemo imati potrebu da predložimo organizovanje sastanka ukoliko nam budu potrebna detaljnija obrazloženja podnešene incijative.   

Sve inicijative, kojima se CDT u svom dosadašnjem radu nije bavio, i za koje procijenimo da se baziraju na principima demokratskih izbora i koje se ne protive međunarodnim standardima, uputićemo Odboru i informisati ga o njima na njegovim plenarnim sjednicama. 

Takođe, ukoliko u komunikaciji sa Odborom procijenimo da neka od tema zahtijeva detaljniju razradu ili diskusiju, u okviru projekta “Izborna reforma u fokusu – Vrijeme je” koji realizujemo u saradnji sa Udruženjem za odgovorni i održivi razvoj (UZOR) i Udruženjem mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) a uz podršku Evropske unije (EU) posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori, organizovaćemo posebne tematske okrugle stolove, podkaste ili druge načine direktne komunikacije i debate kako bi do kraja rasvijetlili sve što interesuje građane i građanke.   

Vjerujemo da su se konačno stvorili uslovi da se u Crnoj Gori dogodi izborna reforma. Ukoliko stvarno bude političke volje za to, CDT će sa partnerima, pružiti posvećenu podršku radu Odbora i pokazati da je civilno društvo u Crnoj Gori konstruktivan i aktivan partner u reformskim procesima.   

Dragan Koprivica, izvršni direktor CDT-a