Demokratsko društvo

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih vrijednosti društva zasnovanih na SLOBODI, PRAVDI, JEDNAKOSTI. Naši programi i projekti su usmjereni na SUPROTSTAVLJANJE štetnim vanjskim uticajima i medijskim manipulacijama. Suprotstavljamo se uticajima i aktivnostima koji su usmjereni na ugrožavanja temeljnih principa GRAĐANSKE DRŽAVE i društva.

Zagovaramo politike koje Crnu Goru približavaju zapadnim DEMOKRATIJAMA. Istražujemo i analiziramo negativne strane ekonomske i političke uticaje. Borimo se protiv dezinformacija i propagandnih i ANTIDEMOKRATSKIH NARATIVA. Radimo na promociji interkulturnog dijaloga. Njegujemo sjećanje na ANTIFAŠISTIČKU PROŠLOST i njene vrijednosti.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Rješavanje pitanja toka korozivnog kapitala II

  Opis:

  Projekat ima za cilj uključivanje privatnog sektora i šire javnosti u informisanje o korozivnom kapitalu; omogućavanje konsenzusa privatnog sektora o preporukama koje će zagovarati i nastojati dobiti podršku državnih službenika na Balkanu; i stvaranje sveobuhvatnih smjernica za ostale reformatore širom svijeta kako bi se povećala transparentnost u visokorizičnim korozivnim prilivima kapitala.

  Period realizacije:

  01/07/2021 – 31/07/2022

  Donator:

  CIPE

 2. Suprotstavljanje koronavirus i postkovid infodemiji u Crnoj Gori

  Opis:

  Projekat se sastoji u intenzivnoj provjeri činjenica i otkrivanju dezinformacija povezanih s COVID-19 i postkovid infodemijom. CDT planira uključiti i građane u otkrivanje i izvještavanje o dezinformacijama i drugim opasnim ponašanjima u informacionom prostoru. Takođe, naše članke o provjeri činjenica „prevodimo“ u prijateljskije video priče, infografike i radijski podcast – u kratku i efikasnu doza činjenica za one koji nijesu zainteresovani za čitanje dugih analiza.

  Period realizacije:

  20/02/2021 – 20/11/2021

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju

 3. Stav javnog mnjenja o Vojsci Crne Gore

  Opis:

  Ovaj projekat se bavi istraživanjem percepcije javnosti o Vojsci Crne Gore. Cilj projekta je pružiti Ministarstvu odbrane i njihovim partnerima pouzdane kvantitativne podatke o percepciji javnosti o Vojsci Crne Gore, kao i kontekstualnu analizu dobijenih podataka praćenu preporukama na osnovu najboljih uporednih praksi.

  Period realizacije projekta:

  01/08/2020 – 30/11/2020

  Donator:

  Britanska ambasada

 4. Nacionalna Platforma za suzbijanje nasilnog ektremizma

  Opis:

  Cilj ovog projekta je smanjenje ranjivosti i povećanje otpornosti crnogorske zajednice protiv nasilnog ekstremizma.

  Period realizacije projekta:

  10/08/2020 – 31/08/2021

  Donator:

  Ambasada Kraljevine Holandije

 5. Crna Gora: mapiranje ekstremne desnice

  Opis:

  Svrha ovog projekta je da sprovede analizu ekstremne desnice i etnonacionalističkog ekstremizma u Crnoj Gori koja će poslužiti kao osnova za kampanju podizanja svijesti, ali i kao važan input za planiranje i sprovođenje nacionalnih politika borbe protiv nasilnog ekstremizma.

  Tokom 12 meseci implementacije projekta, CDT će zajedno sa lokalnim partnerima sprovesti seriju kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja, što će rezultirati sveobuhvatnim izvještajem koji identifikuje trendove i obrasce desnog etno-nacionalističkog ekstremizma. Kompletni rezultati biće predstavljeni ključnim zainteresovanim stranama, posebno nacionalnom operativnom timu za borbu protiv nasilnog ekstremizma radikalizacije. Ključni nalazi biće takođe saopšteni javnosti i poslužiće kao osnova za kampanju za podizanje svesti koja će se sprovoditi putem tradicionalnih i društvenih medija.

  Period realizacije projekta:

  01/07/2020 – 30/06/2021

  Donator:

  Biro za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona (INL)

 6. Raskrinkavanje.me

  Opis:

  CDT je 2018. godine pokrenuo platformu Raskrinkavanje.me da bi uticao na povećanje kvaliteta medijskog sadržaja, poštovanja profesionalnih standarda i odgovornosti medija u Crnoj Gori i regionu. Ova platforma za provjeru medijskih informacija dio je regionalnog projekta koji je pokrenut u saradnji sa partnerskom organizacijom Zašto ne iz Bosne i Hercegovine, a uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Raskrinkavanje.me je dio međunarodne mreže za provjeru informacija IFCN i regionalne mreže za borbu protiv dezinformacija – See Check.

  Period realizacije:

  2018 – u toku

  Donator:

  Nacionalna zadužbina za demokratiju

 7. Suprotstavljanje koronavirus infodemiji u Crnoj Gori

  Opis:

  Projekat se sastoji u intenzivnoj provjeri činjenica i otkrivanju dezinformacija povezanih s COVID-19. CDT planira uključiti i građane u otkrivanje i izvještavanje o dezinformacijama i drugim opasnim ponašanjima u informacionom prostoru. Takođe, naše članke o provjeri činjenica „prevodimo“ u prijateljskije video priče, infografike i radijski podcast – u kratku i efikasnu doza činjenica za one koji nijesu zainteresovani za čitanje dugih analiza.

  Period realizacije:

  10/04/2020 – 10/08/2020

  Donator:

  Balkanski fond za demokratiju

 8. Suprotstavljanje infodemiji COVID 19 u Crnoj Gori

  Opis:

  Projekat je usmjeren na povećanje kapaciteta Raskrinkavanje.me za provjeru činjenica u mjesecima pandemije, kako bi bili u mogućnosti pokriti što više prisutnih dezinformacija. Takođe, vidljivost analiza dezinformacija i COVID-19 će se ostvariti kroz video i audio produkciju, i izgradnju novih kanala komunikacije s različitim javnostima.

  Period realizacije:

  01/04/2020 – 30/09/2020

  Donator:

  Međunarodna mreža za provjeru činjenica

 9. 30 godina od pada Berlinskog zida – značaj i naučene lekcije

  Opis:

  U znak sjećanja na pad Berlinskog zida i početak raspada Jugoslavije, CDT, sa partnerima iz šest zemalja Evropske Unije i Zapadnog Balkana, u okviru program “Evropa za građane – evropsko sjećanje”, uz podršku Evropske komisije, realizuje projekat “1989-2019: 30 godina od pada Berlinskog zida”. U sklopu projekta pokrenut je javni dijalog o 1989. i njenim refleksijama na ujedinjenu Evropu i bivše jugoslovenske države. U fokusu rasprave je značaj 1989. za Istočnu i Zapadnu Evropu, za zemlje bivše Jugoslavije, ali i razlika u načinu na koji su Evropljani i Balkanci rješavali tadašnje konflikte.

  Period realizacije:

  01/09/2019 – 28/02/2021

  Donator:

  Evropska komisija – Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu.

 10. Prevencija i reagovanje – uloga lokalnih zajednica u prevenciji nasilnog ekstremizma

  Opis:

  Opšti cilj projekta je doprinos naporima i obavezama zemlje na ispunjavanju EU standarda u oblasti bezbednosti i zaštite. Specifični ciljevi su izgraditi kapaciteta zajednice u prevenciji nasilnog ekstremizma i olakšati saradnju i koordinaciju između regionalnih, nacionalnih i lokalnih vlasti i nedržavnih aktera u prevenciji nasilnog ekstremizma

  Period realizacije:

  15/05/2017 – 15/11/2017

  Donator:

  Regionalni savjet za saradnju (RCC)