Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Institucije moraju zaštiti ustavno pravo svakog građanina

  Pročitaj više
 2. Put ka stabilizaciji ili radikalizaciji politike? 2020.

  Pročitaj više
 3. Kritične tačke u daljem razvoju crnogorskog društva 2020.

  Pročitaj više
 4. Sistem koji koči sam sebe 2020.

  Pročitaj više
 5. Kako mora, ali ne i kako treba 2020.

  Pročitaj više
 6. Teško vrijeme za medije 2020.

  Pročitaj više
 7. Pravosuđe u sjenci uzastopnih mandata 2020.

  Pročitaj više
 8. Sprečavanje pranja novca u Crnoj Gori, izazovi i preporuke 2019.

  Pročitaj više
 9. Kako do izbornog integriteta? 2018.

  Pročitaj više
 10. Otvorenost lokalnih samouprava u regionu i CG 2019.

  Pročitaj više