Izborna reforma – potreba društva ili sredstvo za partijsku trgovinu?