Proširenjem djelokruga, izgradnjom stručne službe i modernizacijom DIK do povjerenja i fer izbora 

Neprecizno postavljeni zakonski okvir, nerazvijena stručna služba, i nedovoljne garancije finansijske nezavisnosti i transparentnosti sprečavaju rast i razvoj Državne izborne komisije, što direktno koči razvoj demokratskih procesa u zemlji.  

Ove manjkavosti su i plod nedostatka političke volje da imamo jaku “izbornu vlast”, nezavisnu od političkih uticaja i zasnovanu na strogoj primjeni zakona i međunarodnih standarda.  

Nejasnoće u zakonodavstvu nijesu samo formalna prepreka, već i razlog smanjene efikasnosti i niskog povjerenja u izborni sistem. Bez adekvatnog pravnog temelja, teško je ostvariti ciljane reforme ili osigurati integritet izborne administracije, što je ključno za osiguranje poštenih i transparentnih izbornih procesa. 

Bez obzira na političku pripadnost, građani traže integritet i pouzdanost u izbornom procesu. Postizanje ovakvog integriteta zahtijeva temeljnu profesionalizaciju i depolitizaciju izborne administracije, te zakonske reforme koje će osigurati razvoj stručnih i tehničkih kapaciteta. Ovi su elementi ključni ne samo za osiguravanje vjerodostojnih izbora, već i za stalno unapređenje izbornih procedura kako bi odgovorile na savremene potrebe i standarde demokratskog procesa. 

Ovo su najvažniji zaključci analize “Reforma DIK: Proširenjem djelokruga, izgradnjom stručne službe i modernizacijom do povjerenja i fer izbora”, koju je Centar za demokratsku tranziciju (CDT) pripremio i uputio Odboru za sveobuhvatnu izbornu reformu sa ciljem da doprinese kvalitetnijoj raspravi i pronalaženju najboljih modela i rješenja za uspostavljanje povjerenja u izborni proces. 

U prvoj publikaciji (“Reforma Državne izborne komisije: Depolitizacijom i profesionalizacijom do integriteta”) koja se bavi reformom DIK dali smo pregled najznačajnijih problema i propusta u funkcionisanju i radu ove institucije koji su postojali u prethodnim izbornim ciklusima, i koji su negativno obilježili njen rad, a ponudili smo i predloge za rješavanje tih problema, odnosno puteve za buduću reformu.   

U nastavku, u publikaciji koju danas objavljujemo, bavili smo se problemima nerazvijene stručne službe, neprecizno definisanih nadležnosti koje onemogućavaju razvoj i nedovoljne finansijske nezavisnosti i transparentnosti, i predložili rješenja koja se moraju realizovati kroz zakonodavnu intervenciju, kako bi se stvorio osnov za dalje unapređenje praksi.  

Zato predlažemo da, u cilju boljeg razumijevanja svih problema koji postoje u radu i funkcionisanju Komisije, čitaoci analiziraju oba dokumenta, kako bi stekli sveobuhvatnu sliku o potrebi reforme i predloženim rješenjima. Jer ukoliko se ispuni samo dio naših preporuka, proces reforme neće biti kompletan i neće proći mnogo vremena kad će početi razgovori i potrebi novih reformskih zahvata. 

Ova publikacija nastala je u okviru projekta “Doprinos procesu EU integracija”, koji provodi Centar za demokratsku tranziciju (CDT) u saradnji sa Udruženjem za odgovorni i održivi razvoj (UZOR). Ovaj projekat je finansiran uz doprinos Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Republike Italije. Sadržaj ovog dokumenta predstavlja stavove njegovih autora i ne predstavlja stav Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje Italije. 

Kompletnu analizu možete preuzeti ovdje. 

Otvoreni smo za javni dijalog vezan za sadržaj naših publikacija i za sve dobronamjerne sugestije i kritike.   

Centar za demokratsku tranziciju (CDT)