CDT podnio inicijativu Ustavnom sudu

Centar za demokratsku tranziciju (CDT) je danas Ustavnom sudu podnio inicijativu  za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi (ZLS) koje se tiču odlaganja lokalnih izbora.

Pozivamo Ustavni sud da u hitnom roku pokrene odgovarajuće procedure i da se što prije izjasni o našoj inicijativi.

Izmjene ZLS nijesu usklađene sa drugim zakonima u pravnom sistemu Crne Gore, a naročito je važna neusklađenost sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika (ZIOP) koji predstavlja zakon više pravne snage.Ove promjene su, pored neusklađenosti sa zakonima, u suprotnosti i sa članom 91 Ustava Crne Gore kojim se reguliše hijerarhija pravnih akata, odnosno precizira koji se akti usvajaju kvalifikovanim većinama.

Ovim izmjenama su prekršeni i međunarodni izborni standardi i međunarodni pravni okvir koji proklamuju redovno održavanje izbornih procesa osim u izuzetnim, vanrednim, situacijama.

Izmjene ZLS su poslužile kao osnov predsjedniku Crne Gore da bez navođenja valjanih razloga odloži izborne procese u većem broju crnogorskih opština.

Predsjednik je, naime, izmijenio sopstvenu odluku o održavanju izbora i izbore zakazao u novom, odloženom terminu za 23. oktobar. Na taj način je postupio suprotno članu 14 stav 2 ZOIP kojim je propisano da od dana raspisivanja izbora do održavanja izbora odbornika, odnosno poslanika ne može proteći manje od 60 ni više od 100 dana.

Ovakvo postupanje predsjednika Đukanovića naročito zabrinjava kada imamo na umu da je u decembru 2021. godine, pokušaj neke druge parlamentarne većine da na sličan način odloži izbore nazvao “opstrukcijom demokratije i opstrukcijom izbornog procesa”.

Ovaj način djelovanja Predsjednika i Skupštine Crne Gore dovodi do opasnog presedana tj. nezakonitog odlaganja izbora bez valjanog razloga, koji dalje može da znači da svaka parlamentarna većina, kojoj to bude politički interes, može odlagati lokalne izbore onako kako joj se prohtije.

Nakon ovakvog shvatanja demokratije i pravnog poretka od strane Predsjednika i Skupštine, ostao je Ustavni sud kao posljednja odbrana prava i demokratskih principa.

Zato još jednom apelujemo na Ustavni sud da našu inicijativu što prije stavi na dnevni red i da sprovede transparentan postupak izjašnjavanja o njoj.

 Biljana Papović, zamjenica izvršnog direktora CDT-a