Inicijativa za ocjenu zakonitosti i ustavnosti Zakona o dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi