Dvije godine od NATO članstva – Gdje je CG?

Period od dvije godine je dovoljan da se opravda odluka da Crna Gora bude članica NATO-a, a važno je da ta država nastavi da bude pozitivan činilac rješavanja otvorenih problema u regionu, ocijenio je bivši diplomata Branko Lukovac.

On je, na Građanskom satu čija je tema bila Međunarodni odnosi Crne Gore – lekcije za budućnost, a koji je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT), kazao da su za vrijeme dok je bio na funkciji vodili najširu akciju za referendum o nezavisnosti Crne Gore sa ciljevima da ta država bude dio evropskih i evroatlantskih integracija.

„Tako da to nije bilo nepoznato tada. Bila je i podjela u Crnoj Gori između ta dva bloka za nezavisnost i bloka za održanje državne zajednice. Kod najvažnijih svjetskih činilaca, Amerike, Rusije i Evropske unije (EU) tražili smo na neki način podršku za pravo na demokratsko opredjeljenje građana“, rekao je Lukovac.

On je ukazao da nijedna država socijalističke orjentacije, koja je pretendovala da bude članica EU, nije ušla u tu zajednicu, a da prethodno nije postala dio NATO-a.

Lukovac je kazao da se iznose podaci sa zvaničnih adresa da je došlo do jačanja povjerenja za ulaganje u Crnu Goru i da su ulaganja iz zemalja članica NATO-a dvostruko veća u 2018. godini u odnosu na 2017.

„Crna Gora je postala dio procesa razmatranja svih bezbjednosnih rizika u NATO strukturama. Tako da je ona aktivni učesnik sa najmoćnijim dijelom međunarodne organizacije koja se bavi sigurnošću i zaštitom. Naši ljudi u odbrani se već obučavaju u najboljim centrima, dobija se i tehnička podrška“, naveo je Lukovac.

[perfectpullquote align=”left” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]On smatra da ima dosta elemenata koji opravdavaju odluku Crne Gore „da bude dio danas najmoćnije bezbjednosne strukture“.[/perfectpullquote]

„Ovaj period od dvije godine je bio dovoljan da se vidi kuda to ide i da se na neki način opravda odluka da budemo članovi te organizacije. Moje uvjerenje je, kao što je to bilo u slučaju referenduma nezavisnosti, da je značajno porastao dio naše javnosti koji je konačno shvatio prednosti nezavisne, suverene, pozicije Crne Gore, kao što će se desiti vjerovatno sa članstvom u NATO-u“, istakao je Lukovac.

Kako je ocijenio, Crnoj Gori ostaje „dosta domaćeg zadatka koji treba da obavi“.

„To nije lako. Mi začas prihvatimo standarde, procese, nove zakone, ali implementacija ide mnogo teže.Tako da mi imamo dosta toga da uradimo, čak ako imamo orjentaciju da do 2025. godine budemo dio EU, pitanje je hoćemo li sve to uspjeti da obavimo“, rekao je Lukovac.

Prema njegovim riječima, na drugoj strani, EU je suočena sa veoma ozbiljnim izazovima, navodeći da proširenje nije najveći prioritet u EU.

„Poslije ovih izbora, ostaje da se vidi da li će nove vlasti EU ostati privržene politici proširenja i dati tome neki prioritet. Iako u zemljama Zapadnog Balkana teku ti procesu, oni su jako usporeni“, rekao je Lukovac.

Lukovac na Građanskom satu (Foto: PR centar)

On smatra da, od toga koliko će EU dati tome prioritet, zavisi koliko će biti njeno angažovanje da podrži te zemlje.

„Sada imamo dodatni razlog u upozorenjima da, ukoliko EU nije jače angažovana, da će se druge zemlje pojaviti kojima nije interes da se ubrza taj proces prema EU“, istakao je Lukovac.

On je ocijenio da će se EU u narednim godinama posvetiti regulisanju svojih odnosa, odnosa između Evrope i Amerike, pitanju Bregzita, jačanju EU kao takve ili vraćanju nadležnosti na države članice, pitanju migracija i terorizma.

„Ukoliko bi Crna Gora uspjela da završi sve ono što njoj slijedi, bio bi uspjeh da 2025. godine budemo u članstvo u EU. Sada to nije sasvim izvjesno. Osim toga, ostaje još uvijek dilema hoće li se slijediti taj put ko najbrže ide da bude pojedinačno primljen ili će se Balkanu kao cjelini prići, a onda zavisi od onoga koji je najsporiji na kraju“, naveo je Lukovac.

On je kazao da interes velikih sila za ovaj region nije od juče, navodeći da je to konstanta u dugom periodu.

„Gledajući logiku velikih sila i supersila on je legitiman. One se pojavljuju u svim regionima, gdje dolazi do procesa kako bi osigurale svoje strateške interese. Bez imalo iluzije, to će se tako nastaviti u narednom periodu“, rekao je Lukovac.

[perfectpullquote align=”left” bordertop=”false” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]On smatra da odnos Crne Gore prema svijetu „ne počinje niti se završava sa NATO-om i EU“.[/perfectpullquote]

„Mi moramo imati veze i kontakte i sa drugim zemljama velikim i malim“, dodao je Lukovac.

On je rekao da mu se čini da je Crna Gora propustila priliku da na visokom nivou gradi i njeguje odnose sa predstavnicima velikih sila koje imaju neka uporišta i tradicionalne veze.

„Jako je važno što je nakon nezavisnosti Crna Gora uspjela da dovede odnose sa svim susjednim državama na izuzetno visok nivo, da normalizuje odnose sa svim susjedima i da se afirmiše u međunardnoj zajednici kao pozitivan činilac stabilnosti i saradnje u čitavom našem regionu“, rekao je Lukovac.

U tom pogledu, kako smatra, Crna Gora će nastaviti takvu politiku „i vjerujem da će taj njen doprinos se ogledati i na regionalnom planu“.

„Važno je da Crna Gora nastavi da bude pozitivan činilac rješavanja otvorenih problema u našem regionu. Ima dosta otvorenih problema u regionu i naša pozicija u NATO-u i naša pozicija kao zemlje koja je najdalje odmakla u probližavanju EU će dati snagu i reputaciju Crnoj Gori ako ona istraje na tome da bude činilac rješavanja problema, mira, bezbjednosti i saradnje u našem regionu“, kazao je Lukovac.