Stručnjaci da budu pridruženi članovi

Predstavnici civilnog sektora tražili su da aktivno učestvuju u Radnoj grupi za izmjene izbornih zakona, kao što je bio slučaj u izmjenama izbornih zakona prije četiri godine. Oni smatraju da političke partije treba da svoje interese podrede opštem.

Direktor Centra za demokratsku tranziciju (CDT) Dragan Koprivica smatra da stručnjaci koji su van političkih partija moraju dobiti status “pridruženog člana”.

Moraju dobiti mogućnost da aktivno djeluju u radnoj grupi na svim sjednicama i ravnopravno učestvuju u diskusijama, bez prava odlučivanja.

Ukoliko se na ovaj način otvori mogućnost učešća, tj. ukoliko političke partije prihvate ovaj pristup ustanovljen tokom rada radne grupe 2013, CDT će svojim konstruktivnim pristupom dati doprinos procesu kroz analizu ključnih problema izbornog procesa, ali i će predložiti konkretna rješenja koja su u skladu sa međunarodnim standardima”, kazao je Koprivica.

Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore je prošle nedjelje dostavio poslanicima predlog Demokratske partije socijalista (DPS) za formiranje ad hoc radne grupe za dalju dogradnju i izmjenu izbornog i drugog zakonodavstva u kojem se, između ostalog, navodi da sjednicama mogu prisustvovati predstavnici državnih organa, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija, Univerziteta, kao i eksperti i konsultanti iz pojedinih oblasti.

Demokrate i pokret URA tražili su da Radna grupa funkcioniše prema njihovom planu koji su dostavli parlamentu. Oni su, između ostalog, upozorili da je predlogom DPSa predviđeno da NVO ne učestvuju u radu već da se pozivaju po potrebi i to ako se svi članovi Radne grupe saglase.

Izvršna direktorka Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS) Vanja Ćalović Marković smatra da civilni sektor mora aktivno učestvovati u izmjenama zakona.

“Vjerujem da je značajno da svi koji mogu da doprinesu izbornom procesu imaju priliku da u Radnoj grupi maksimalno učestvuju. Nemamo mi ogroman broj NVO koje se bave tim pitanjem pa da se ne bi moglo obezbijediti puno učešće. Vidjeli smo i ranije kad je radna grupa radila uz aktivno učešče NVO da je i broj izmjena i kvalitet bio veći i da se obezbijedilo i da međunarodna zajednica doprinese mišljenjima svojih eksperata”, smatra ona.

Ističući da je CDT imao komunikaciju sa većinom političkih subjekata koji nijesu bili unaprijed protiv učešća NVOa u radnoj grupi, Koprivica je rekao da niko od njih nije iskazao protivljenje njihovom doprinosu procesu reformi.

“Predlog Demokrata i URA o načinu našeg učešća je prihvatljiv izuzev mogućnosti da imamo pravo glasa. Predlog DPSa za proširenje članstva predstavnika NVOa pozivanjem i akademske zajednice, takođe, ukoliko se preciziraju jasni kriterijumi za učešće koji se baziraju na referencama i poznavanju materije. Smatramo da je više nego korisno da u procesu učestvuju i predstavnici međunarodne zajednice. Prihvatljiva je i sugestija SDPa da konačni zaključci Skupštine vezani ovu temu moraju osigurati aktivno učešće NVOa i utvrditi profesionalne kriterijume koji treba da zadovolje predstavnici NVO sektora i akademske zajednice”, kazao je on.

Treba kontrolisati sprovođenje zakona

Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović kazao je da niko odgovoran nema pravo da radi na izbornom zakonu bez mogućnosti da se kroz kontrolne mehanizme u Vladi i Skupštini, prati njegova primjena.

On je pozvao opozicione poslanike da ne daju legitimitet “perfidnom pokušaju kupovine poena kod pojedinih međunarodnih faktora”.

“Nagledali smo se raznih grupa koje su formirane u Skupštini od tzv. Kolegijuma, i onih koje su se bavile izbornom problematikom, pa sam mišljenja da smo dobro savladali domete i ciljeve takvog rada”, kazao je Damjanović agenciji MINA.

Kako je naveo, njegov predlog, da umjesto “radne grupe” aktivnosti na suštinskim izmjenama, ali i primjeni izbornog zakonodavstva, obavlja privremeni skupštinski odbor koji bi se formirao za tu namjenu, uz ravnopravno učešće dijela NVO i stručnjaka koji se bave izbornom problematikom, poslanici DPS-a su odbili bez argumentacije zašto je neprihvatljivo.