Kino aktivizam: Testament L. Zafranovića

Kino aktivizam: Testament L. Zafranovića

19/04/2018

Četvrta noć filma, koja je organizovana na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju, počela je projekcijom filma “Testament” Lordana Zafranovića. Nakon projekcije organizovana je rasprava sa studentima. 

Dokumentarni film ,,Testament“ Lordana Zafranovića prikazuje istoriju ustaškog pokreta u Hrvatskoj. Arhivski materijal uglavnom iz vremena Drugog svjetskog rata i stvaranja NDH, ali i sa suđenja Andriji Artukoviću, odgovornom za logor Kerestinec, pa sve do rata u Jugoslaviji 90-ih.

Vrijeme u kome film nastaje predstavlja zatvaranje kruga jedne priče o ljudskoj surovosti i pokušaja relativizovanja zločina, a Zafranović koristi vještinu svog zanata da bi sačuvao od zaborava tamne stranice prošlosti sopstvene zemlje i samim tim spasio dostojansvo jedne kulture i umjetničkog poziva.

Kombinujući snimke svojih studentskih filmova sa arhivskom građom iz ratnih godina on gradi strukturu filma na kontrastima i poetskim paralelama.

Veče filma je organizovano u okviru projekta “Evropski horizonti 1917. godine – značaj i naučene lekcije”.

Tekst je urađen u okviru projekta “Evropski horizonti 1917. godine – značaj i naučene lekcije” koji je finansijski podržala Evropska komisija kroz program Evropa za građane. Sadržaj je isključiva odgovornost Centra za demokratsku tranziciju i ni na koji način ne odražava stavove donatora.