Prijavite izborne zloupotrebe!

Prijavite izborne zloupotrebe!

14/09/2016

U susret parlamentarnim izborima građane/ke podsjećamo da je Zakonom zabranjeno:

  • kupovina i prodaja glasova (kazna zatvora do 3 godine)
  • prijetnje i ucjene biračima  (kazna zatvora do 3 godine)
  • ometanje glasanja (kazna zatvora do 3 godine)
  • uništavanje glasačkog materijala (kazna zatvora do 1 godine)
  • glasanje u tuđe ime i glasanje na više biračkih mjesta (kazna zatvora do 1 godine)

Ohrabrujemo sve koji imaju saznanja ili dokaze o nezakonitostima u izbornom procesu da ih jednostavno i lako upute na e-mail: cdtmn@t-com.me ili pozivom na broj 020 234 522.

CDT će u skladu sa Memorandumom o saradnji saznanja ili dokaze o postojanju krivičnih djela protiv izbornih prava uputiti Specijalnom državnom tužilaštvu.