Opštine partijama 1,6 miliona eura

Opštine partijama 1,6 miliona eura

08/02/2016

Dvadeset crnogorskih opština će u 2016. godine izdvojiti oko 1,6 miliona za redovan rad partija na lokalnom nivou. Iako osam opština još nije usvojilo budžet za ovu godinu, većina njih su CDT-u saopštile iznose na osnovu predloga budžeta ili procjene sekretarijata za finansije.

Iznosi koji su ove godine partijama na raspolaganju u svim opštinama još nijesu poznati jer opštine Kolašin i Gusinje nije usvojile budžet i nemaju procjenu koliko će izdvojiti za stranke, dok opština Plav nije bila dostupna.

S obzirom na to da visina sredstava koje će partije prikupiti iz privatnih izvora, zavisi od iznosa koje će dobiti iz budžetskih sredstava, ovakav pristup opština partijama dodatno otežava poslovanje.

[pullquote align=”left” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Ovakav pristup je suprotnosti sa principima odgovornog poslovanja i transparentnog trošenje novca iz budžeta.  [/pullquote]

Lokalne samouprave zakon obavezuje da za finansiranje redovnog rada političkih subjekata izdvoje 1,1% planiranih ukupnih budžetskih sredstava, umanjenih za sredstva tekućeg budžeta, za tu godinu, dok one čiji je budžet manji od pet miliona treba da izdvoje od 1,1 do 3%.

20 odsto ukupnog iznosa se raspodjeljuje u jednakim iznosima političkih subjektima u skupštinama opština, a preostalih 80 odsto srazmjerno broju odborničkih mandata koja imaju u trenutku raspodjele.

Slijede iznosi budžetskih izdavajanja po opštinama: 

 • Podgorica 357 hiljada
 • Budva 200 hiljada
 • Nikšić 200 hiljada
 • Bar i Kotor po 110 hiljada
 • Bijelo Polje, Herceg Novi i Pljevlja po 100 hiljada
 • Tivat 70 hiljada
 • Rožaje 54 hiljade
 • Cetinje i Ulcinj po 50 hiljada
 • Danilovgrad 40 hiljada
 • Berane 30 hiljada
 • Mojkovac 28 hiljada
 • Plužine 24 hiljade
 • Žabljak 21 hiljadu
 • Andrijevica 12 hiljada
 • Šavnik 11
 • Petnjica 7

Novac se partijama uplaćuje do petog u mjesecu, za prethodni mjesec.

Ranije istraživanje CDT-a pokazalo je da će partije na državnom nivou ove godine za redovan rad dobiti 4,6 miliona, a za izbornu kampanju 1,9 miliona eura.