Izdvajanja za partije na državnom nivou 2016. (infografik)

Infografik_pare i partije

Centar za demokratsku tranziciju