Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma

Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma

07/05/2019

Opis:

Projekat “Zapadni Balkan u procesu pristupanja EU: ispunjavanje političkih kriterijuma” omogućio nam je da pratimo kako zemlje Zapadnog Balkana ispunjavaju političke kriterijume na putu ka EU.

Trajanje projekta:

01/06/2018– 31/05/2019

Donator:

Balkanski fond za demokratiju