Jačanje institucionalnog, političkog i izbornog integriteta u CG

Jačanje institucionalnog, političkog i izbornog integriteta u CG

09/04/2018

Opis:

Projekat ima za cilj unapređenje transparentnosti i nadzora nad finansiranjem politike u Crnoj Gori, kroz praćenje sprovođenja zakona i rad nadzornih organa, monitoring finansiranja izbornih kampanja, pružanje podrške Agenciji za borbu protiv korupcije i podsticanje dijaloga o neophodnosti zakonitog i transparentnog finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Period realizacije:

2017. do 2019. godine

Donator:

Ambasada Kraljevine Holandije