Projekti

projekti

Opis:

CDT od 2008. godine realizuje radionice na temu EU i NATO integracija za učenike završnih razreda crnogorskih srednjih škola. Radionice imaju za cilj da maturantima, mladim biračima, pruže objektivne informacije o NATO i EU, o processima integracija, i značaju tih procesa za Crnu Goru.

Period realizacije:

2008. – u toku

Donatori:

NATO PDD, Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću, ambasade Njemačke i Velike Britanije

Opis:

Info centar o evroatlantskim integracijama je otvoren u novembru 2012. godine u Podgorici, da bude mjesto za dijalog i informisanje građana o NATO integracijama, temama iz oblasti bezbjednosti i međunarodnih odnosa. U Info centru CDT organizuje građanske satove, panel diskusije, radionice, debate, projekcije filmova… Osim toga, Info centar sprovodi istraživanja i priprema brošure, flajere i infografike kroz koje nastojimo da pitanja NATO-a, vojske i odbrane približimo građanima. NATO Info centar koriste i druge organizacije i institucije koje se bave ovim temama.

Period realizacije: 

Novembar 2012. – u toku

Donatori:

NATO PDD, Vlada Crne Gore, ambasade Velike Britanije, SAD, Kanade, Njemačke, Turske, Slovenije