Projekti

projekti

Opis: 

CDT je pružio podršku agenciji MINA u uspostavljanju NATO info servisa, posebnog servisa za informisanje o temama iz oblasti NATO integracija, i kreiranju informativnih sadržaja za ovaj servis. Kroz ovu saradnju je objavljeno oko 500 tekstova o NATO integracijama, bezbjednoszi i odbrani. MINA je nastavila da implementira servis i nakon završetka projekta.

Period realizacije:

2014. godine

Donatori:

Ambasade Kanade i Velike Britanije

Opis:

Pored aktivnosti u Podgorici, CDT informiše i građane drugih opština o NATO integracijama. U gradovima organizujemo info punktove, građanske satove, projekcije filmova, izložbe, radionice u mjesnim zajednicama, i obuke za političke partije.

Period realizacije:

Januar 2014. – u toku

Donatori:

NATO PDD, ambasade Velike Britanije i SAD

Opis:

CDT od 2008. godine realizuje radionice na temu EU i NATO integracija za učenike završnih razreda crnogorskih srednjih škola. Radionice imaju za cilj da maturantima, mladim biračima, pruže objektivne informacije o NATO i EU, o processima integracija, i značaju tih procesa za Crnu Goru.

Period realizacije:

2008. – u toku

Donatori:

NATO PDD, Komisija za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću, ambasade Njemačke i Velike Britanije

Opis:

Info centar o evroatlantskim integracijama je otvoren u novembru 2012. godine u Podgorici, da bude mjesto za dijalog i informisanje građana o NATO integracijama, temama iz oblasti bezbjednosti i međunarodnih odnosa. U Info centru CDT organizuje građanske satove, panel diskusije, radionice, debate, projekcije filmova… Osim toga, Info centar sprovodi istraživanja i priprema brošure, flajere i infografike kroz koje nastojimo da pitanja NATO-a, vojske i odbrane približimo građanima. NATO Info centar koriste i druge organizacije i institucije koje se bave ovim temama.

Period realizacije: 

Novembar 2012. – u toku

Donatori:

NATO PDD, Vlada Crne Gore, ambasade Velike Britanije, SAD, Kanade, Njemačke, Turske, Slovenije