Projekti

projekti

Opis:

Projekat se sastoji u intenzivnoj provjeri činjenica i otkrivanju dezinformacija povezanih s COVID-19 i postkovid infodemijom. CDT planira uključiti i građane u otkrivanje i izvještavanje o dezinformacijama i drugim opasnim ponašanjima u informacionom prostoru. Takođe, naše članke o provjeri činjenica „prevodimo“ u prijateljskije video priče, infografike i radijski podcast – u kratku i efikasnu doza činjenica za one koji nijesu zainteresovani za čitanje dugih analiza.

Period realizacije:

20/02/2021 – 20/11/2021

Donator:

Balkanski fond za demokratiju

Opis:

Ovaj projekat se bavi istraživanjem percepcije javnosti o Vojsci Crne Gore. Cilj projekta je pružiti Ministarstvu odbrane i njihovim partnerima pouzdane kvantitativne podatke o percepciji javnosti o Vojsci Crne Gore, kao i kontekstualnu analizu dobijenih podataka praćenu preporukama na osnovu najboljih uporednih praksi.

Period realizacije projekta:

01/08/2020 – 30/11/2020

Donator:

Britanska ambasada

Opis:

Svrha ovog projekta je da sprovede analizu ekstremne desnice i etnonacionalističkog ekstremizma u Crnoj Gori koja će poslužiti kao osnova za kampanju podizanja svijesti, ali i kao važan input za planiranje i sprovođenje nacionalnih politika borbe protiv nasilnog ekstremizma.

Tokom 12 meseci implementacije projekta, CDT će zajedno sa lokalnim partnerima sprovesti seriju kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja, što će rezultirati sveobuhvatnim izvještajem koji identifikuje trendove i obrasce desnog etno-nacionalističkog ekstremizma. Kompletni rezultati biće predstavljeni ključnim zainteresovanim stranama, posebno nacionalnom operativnom timu za borbu protiv nasilnog ekstremizma radikalizacije. Ključni nalazi biće takođe saopšteni javnosti i poslužiće kao osnova za kampanju za podizanje svesti koja će se sprovoditi putem tradicionalnih i društvenih medija.

Period realizacije projekta:

01/07/2020 – 30/06/2021

Donator:

Biro za međunarodna pitanja narkotika i sprovođenje zakona (INL)

Opis:

CDT je 2018. godine pokrenuo platformu Raskrinkavanje.me da bi uticao na povećanje kvaliteta medijskog sadržaja, poštovanja profesionalnih standarda i odgovornosti medija u Crnoj Gori i regionu. Ova platforma za provjeru medijskih informacija dio je regionalnog projekta koji je pokrenut u saradnji sa partnerskom organizacijom Zašto ne iz Bosne i Hercegovine, a uz podršku Nacionalne zadužbine za demokratiju (NED). Raskrinkavanje.me je dio međunarodne mreže za provjeru informacija IFCN i regionalne mreže za borbu protiv dezinformacija – See Check.

Period realizacije:

2018 – u toku

Donator:

Nacionalna zadužbina za demokratiju

Opis:

Projekat se sastoji u intenzivnoj provjeri činjenica i otkrivanju dezinformacija povezanih s COVID-19. CDT planira uključiti i građane u otkrivanje i izvještavanje o dezinformacijama i drugim opasnim ponašanjima u informacionom prostoru. Takođe, naše članke o provjeri činjenica „prevodimo“ u prijateljskije video priče, infografike i radijski podcast – u kratku i efikasnu doza činjenica za one koji nijesu zainteresovani za čitanje dugih analiza.

Period realizacije:

10/04/2020 – 10/08/2020

Donator:

Balkanski fond za demokratiju

Opis:

Projekat je usmjeren na povećanje kapaciteta Raskrinkavanje.me za provjeru činjenica u mjesecima pandemije, kako bi bili u mogućnosti pokriti što više prisutnih dezinformacija. Takođe, vidljivost analiza dezinformacija i COVID-19 će se ostvariti kroz video i audio produkciju, i izgradnju novih kanala komunikacije s različitim javnostima.

Period realizacije:

01/04/2020 – 30/09/2020

Donator:

Međunarodna mreža za provjeru činjenica

Opis:

U znak sjećanja na pad Berlinskog zida i početak raspada Jugoslavije, CDT, sa partnerima iz šest zemalja Evropske Unije i Zapadnog Balkana, u okviru program “Evropa za građane – evropsko sjećanje”, uz podršku Evropske komisije, realizuje projekat “1989-2019: 30 godina od pada Berlinskog zida”. U sklopu projekta pokrenut je javni dijalog o 1989. i njenim refleksijama na ujedinjenu Evropu i bivše jugoslovenske države. U fokusu rasprave je značaj 1989. za Istočnu i Zapadnu Evropu, za zemlje bivše Jugoslavije, ali i razlika u načinu na koji su Evropljani i Balkanci rješavali tadašnje konflikte.

Period realizacije:

01/09/2019 – 28/02/2021

Donator:

Evropska komisija – Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu.

Opis:

Opšti cilj projekta je doprinos naporima i obavezama zemlje na ispunjavanju EU standarda u oblasti bezbednosti i zaštite. Specifični ciljevi su izgraditi kapaciteta zajednice u prevenciji nasilnog ekstremizma i olakšati saradnju i koordinaciju između regionalnih, nacionalnih i lokalnih vlasti i nedržavnih aktera u prevenciji nasilnog ekstremizma

Period realizacije:

15/05/2017 – 15/11/2017

Donator:

Regionalni savjet za saradnju (RCC)

Opis:

Projektom “Analiza, monitoring i procjena osjetljivosti na širenje propagande” u saradnji sa partnerima iz Slovačke organizacijom GLOBSEC analiziraćemo medijski sadržaj u zemljama Zapadnog Balkana i Istočne Evrope, kao i stepen ranjivosti društava na širenje propagande.

Trajanje:

01/01/2019- 01/11/2020

Donator:

United States Department of State

 

Opis:

Ovim projektom CDT je želio da objasni i demistifikuje propagandne narative, posebno one koji se odnose na istorijske odnose Crne Gore sa Rusijom i NATO-om. Uz to, ovim projektom obilježeno je 70 godina od osnivanja NATO-a i podstaknuta javna rasprava o najvažanijim događajima koji su se dogodili na ovim prostorima u periodu od 1949. do 2019. godine.

Period realizacije:

01/06/2019 – 31/12/2019

Donator:

NATO Odjeljenje za javnu diplomatiju

Opis:

Trening ima za cilj osnaživanje mladih iz Njemačke, Belgije, Italije, BiH, Srbije, Makedonije, Crne Gore, Mađarske kroz razgovor o trenutnim izazovima zemalja  Evropske unije i Zapadnog Balkana- o problemu ekstremizma, islamofije i stigmatizacije migranata.

Period realizacije projekta:

2017.

Donator:

Erasmus +/EU