Projekti

projekti

Opis:

Projekat teži da poveća inkluziju civilnog sektora i medija u procesu donošenja odluka i kreiranje javnog mnjenja i politika, kao i da se poveća kapacitet civilnog društva kako bi se bavili osjetljivim pitanjima. Projekat ACTION SEE, koji finansira Evropska Unija, sprovodi Metamorfozis fondacija, Vestminster fondacija za demokratiju, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost(CRTA), Udruženje građana Zašto ne?, Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Open Data Kosovo (ODK) i Levizja Mja

Period realizacije projekta:

01/01/2016/ – 31/12/2019

Donator:

Evropska Unija

Opis:

Cilj projekta je unapređenje nivoa otvorenosti i odgovornosti institucija i podsticanje stvaranja politika otvorenosti na regionalnom nivou, kroz upotrebu novih medija i planiranje razvoja.

Period realizacije projekta:

01/10/2017-30/09/2018/ i 01/10/2018 – 30/10/2019

Donator:

Nacionalna zadužbina za demokratiju

 

 

 

Opis:

Projekat je ujedinio četiri organizacije sa Balkana koje se bave otvorenošću i odgovornošću institucija kako bi se omogućila međusobna razmjena znanja i iskustava.

Kroz monitoring otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti u sve četiri zemlje projekat je omogućio regionalno poređenje kako bi se kreiralo kompetitivno okruženje i prostor za zajednički napredak.

Period realizacije projekta:

01/02/2016 – 30/04/2017

Donator:

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

Sajt:

http://otvoreneinstitucije.cdtmn.org/

Opis:

Projekat ima za cilj unapređenje transparentnosti i nadzora nad finansiranjem politike u Crnoj Gori, kroz praćenje sprovođenja zakona i rad nadzornih organa, monitoring finansiranja izbornih kampanja, pružanje podrške Agenciji za borbu protiv korupcije i podsticanje dijaloga o neophodnosti zakonitog i transparentnog finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Period realizacije:

2017. do 2019. godine

Donator:

Ambasada Kraljevine Holandije

Opis:

Indeks održivosti OCD je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije. Namijenjen je ocjeni napretka civilnog sektora tako što ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva kroz sedam dimenzija: pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž OCD.

Period realizacije:

2010. – u toku

Donator:

USAID, MSI (Management System International)

Opis:

Istraživački centar CDT-a je sproveo komparativnu analizu pregovaračkih struktura u osam zemalja koje su pristupile Evropskoj uniji 2004. godine, uključujući i pregovaračke strukture Republike Hrvatske, kao zemlje Zapadnog Balkana koja je prošla kroz proces pregovaranja.

Istraživanje je imalo za cilj da ukaže na osnovne principe na kojima pregovarački proces treba da se temelji, kao i na najvažnija pitanja koja treba da se razmotre kako bi se formirao što bolji pregovarački model, koji bi omogućio efikasne i transparentne pregovore.

Period realizacije projekta:

2011. godine

Donator:

Ambasada Holandije u Beogradu

Opis:

CDT je u saradnji sa Televizijom Vijesti pripremio 25 posebnih emisija čiji je cilj bio informisanje najšire javnosti o NATO integracijama. Emitovano je 12 TV Ping-Pong emisija, kroz koje smo omogućili predstavljanje suprotstavljenih stavova na teme iz oblasti bezbjednosti i evroatlantskih integracija.

Dodatno je emitovano devet emisija Info Centar, kroz koje su predstavljeni najznačajniji stavovi gostiju građanskih satova održanih u Info centru i četiri specijalne (talk-show) emisije.

Period realizacije:

2012. – 2015. godine

Donatori:

Ambasade Velike Britanije i SAD

Opis:

Nakon sprovedenog monitoringa o transparentnosti tužilaštava, CDT je u saradnji sa Vrhovnim državnim tužilaštvom pokrenuo novu inicijativu. Njen cilj je da doprinese unapređenju transparentnosti i odgovornosti državnih tužilaštava kroz sprovođenje niza aktivnosti za jačanje kapaciteta njihovih kapaciteta.

Period realizacije projekta:

2015 – 2016. godine

Donator:

Fond braće Rokfeler

Opis:

Kroz ovu inicijatvu CDT podstiče građanski aktivizam i jača povjerenja između građana i lokalnih institucija kroz sprovođenje participativnog budžetiranje u Glavnom gradu. U okviru ovog projekta CDT sprovodi javne rasprave u pet mjesnih zajednica kako bi građane informisali o procesu kreiranja budžeta i dali im priliku da daju konkretne predloge šta bi Glavni grad trebalo da finansira u njihovoj mjesnoj zajednici. Nakon javnih rasprava, CDT će izraditi analizu potreba građana i dostaviti ih Glavnom gradu i odbornicima u lokalnom parlamentu.

Period realizacije projekta:

2015. – 2016. godine

Donator:

Balkanski fond za demokratiju

Opis:

Projekat je za cilj imao sprovođenje monitoringa o tome kako se primjenjuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama i koliko ga institucije (ministarstva, organi u sastavu ministarstava i samostalni organi) poštuju. U okviru projekta je urađena analiza pravnog okvira, kao i metodologija za sprovođenje monitoringa u ovoj oblasti.

Period realizacije projekta:

2014.- 2015. godine

Donator:

Ministarstvo spoljnih poslova Velike Britanije posredstvom Britanske ambasade Podgorica

Sajt:

www.cdtmn.org/spi

 

Opis:

Projekat je za cilj imao utvrđivanje nivoa transparentnosti sudova, tužilaštva i Uprave policije kroz izradu metodologije i kreiranje preporuka za unapređenje transaprentnosti u skladu sa međunarodnim standardima i dobrim praksama. Monitoringom je  obuhvaćeno: 15 Osnovnih sudova, 2 Viša suda, Apelacioni sud, Vrhovni sud, 13 Osnovnih državnih tužilaštava, 2 Viša državna tužilaštva, Vrhovno državno tužilaštvo i Upravu policije. Ovim projektom, CDT je sa partnerima radio na jačanju kapaciteta tužilačkog sistema.

Period realizacije projekta:

2013. – 2014. godine

Donator:

Stejt department Biroa za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), preko Ambasade SAD-a

Sajt:

http://www.otvorenopravosudje.cdtmn.org/

Opis:

Projekat je za cilj ima izgradnju kapaciteta nevladinih organizacija iz Jugoistočne Evrope za izradu analiza, sprovođenje monitoringa i zastupanje politika, mjera i reformi u oblasti dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije. U okviru ovog projekta promovisan je dijalog između državnih institucija i NVO, a radilo se i na unapređenju ambijenta za razvoj građanskog aktivizma na regionalnom i državnom nivou.  Projektom je formirana i koalicija od 17 NVO iz Jugoistočne Evrope temeljena na zajedničkoj Strategiji i Akcionom planu.

Period realizacije projekta:

2013. – 2014. godine, 2018 – 2022.

Donator:

EU, Ministarstvo javne uprave Crne Gore

Sajt:

www.seldi.net