Projekti

projekti

Opis:

Cilj ovog projekta je poboljšanje finansijskih istraga i suzbijanje pranja novca u Crnoj Gori, uticajem na javne politike i poboljšanjem istražnih kapaciteta Specijalnog državnog tužilaštva. To postižemo povećanjem znanja zainteresovanih strana i javnosti o stanju u oblasti pranja novca i finansijskih istraga, uz preporuke za unapređenje. Takođe, radimo na unapređenju vještina i kapaciteta tužilaštva za suočavanje sa izazovima u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Period realizacije:

13/12/2018 – 31/05/2020

Donator:

Američka ambasada u Podgorici – Biro Stejt Dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL)

 

Opis:

CDT zajedno sa partnerima iz regionalne mreže NVO ACTION SEE – NVO CRTA iz Srbije, Metamorfozis fondacija iz Sjeverne Makedonije i Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, sprovodi istraživanje o nivou otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu kroz Regionalni indeks otvorenosti.

Cilj ovog istraživanja je da doprinese implementaciji reformi u radu javne uprave, utiče na jačanje principa dobrog upravljanja i pomogne samim institucijama da ih efikasnije primjene u svom radu.

Period realizacije:

01/10/2019 – 30/09/2021

Donator:

Nacionalna zadužbina za demokratiju

 

Opis:

Kroz projekat „Otvoreno pravosuđe“ smo realizovali istraživačke i zagovaračke aktivnosti kojima smo doprinijeli povećanju otvorenosti pravosudnih instiucija što je neposredno povezano sa jačanjem povjerenja javnosti u pravosuđe. Sajt: http://www.otvorenopravosudje.cdtmn.org/

Period realizacije:

25/12/2018 – 25/03/2020

Donator:

Ministarstvo pravde

 

Opis:

Projekat ima za cilj uključivanje privatnog sektora i šire javnosti u informisanje o korozivnom kapitalu; omogućavanje konsenzusa privatnog sektora o preporukama koje će zagovarati i nastojati dobiti podršku državnih službenika na Balkanu; i stvaranje sveobuhvatnih smjernica za ostale reformatore širom svijeta kako bi se povećala transparentnost u visokorizičnim korozivnim prilivima kapitala.

Period realizacije:

11/07/2019 – 30/06/2020

Donator:

CIPE

Opis:

Projekat “Reforma javne uprave: strateško upravljanje promjenama” usmjeren je na praćenje i kvalitativnu analizu procesa reforme javne uprave. Fokus je stavljen na dvije važne oblasti reforme, i to: razvoj i koordinaciju javnih politika i strateško upravljanje procesom reforme javne uprave i finansijska održivost.

Period realizacije: 

01/12/2018 – 20/12/2019

Donator:   

EU

Opis: 

Prestižnu Liderska akademija za razvoj vodi svjetski poznati politikolog Frensis Fukujama i profesori Kent Viver i Elena Panaritis.

Organizatori programa su Ekonomski fakultet i Centar za demokratsku tranziciju (CDT) uz podršku Centra za demokratiju, razvoj i vladavinu prava Univerziteta Stanford (CDDRL), Balkanskog fonda za demokratiju i Njemačkog Maršal fonda SAD-a.

Intenzivni petodnevni trening bavi se dominantno izazovima sa kojima se donosioci odluka susreću prilikom inicijativa za reformu politika, promjenom ponašanja različitih ciljnih grupa, kao i izgradnjom kapaciteta država.

Period realizacije:  

01/04/2019 – 31/07/2019        

Donator:

Balkanski fond za demokratiju

Opis:

Kroz projekat “Promovisanje otpornih ekonomija na Zapadnom Balkanu kroz unapređenje upravljanja” istraživali smo ruski ekonomski uticaj u regionu Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, Makedonija i BiH). Istraživanje smo sproveli u saradnji sa Centrom za studije demokratije iz Sofije, a uz podršku Centra za međunarodno privatno preduzetništvo (CIPE) iz Vašingtona.

Trajanje projekta:

01/05/2018 – 31/01/2019

Donator:

Centar za međunarodno privatno preduzetništvo

Opis:

Projektom “Izbor i napredovanje sudija I tužilaca: uslovi znanja, obuke i obrazovanja” zajedno sa partnerima Centrom za pravosudna istraživanja- Srbija i Zašto ne – Bona i Hercegovina sprovodili smo akcije koje će povezati kriterijume imenovanja i unapređenja sudija i tužilaca u zemljama regiona, pravne obuke i znanje o pravu i specifična pravna pitanja vezana za sudski i tužilački rad. Projekat je finansirao Evropski fond za Balkan.

Period realizacije:

01/01/2018 – 31/12/2018

Donator:

Evropski fond za Balkan

 Opis: 

Cilj ovog projekta je povećanje odgovornosti, transparentnosti i demokratskog legitimiteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori, kroz unapređenje sistema planiranja lokalnih politika i mjerenja njihovih učinaka i efekata. Kroz izradu ovog dokumenta željeli smo da podstaknemo lokalne samouprave da ovom segmentu rada posvete značajnu pažnju i da tako kvalitetnije afirmišu svoj rad. 

Period realizacije: 

2017. – 2018. godina

Donator WeBER projekat :

Program malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou, koji finansijski podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije.

 

Opis:

Ovaj projekat analizira poziciju i ulogu ključne institucije odgovorne za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala – Specijalnog tužilaštva. Projekat je fokusiran na nezavisnost, efikasnost i odgovornost ove institucije u tri zemlje Zapadnog Balkana (Crna Gora, Hrvatska i Srbija).

Period realizacije projekta :

01/01/2017 – 31/12/2017

Donator:

Evropski fond za Balkan

Opis:

Projekat je inspirisan nedostatkom transparentnosti i otvorenosti pravosudnog sistema, slabom informisanošću javnosti o mehanizmima i sredstvima za obraćanje sudovima, pritužbama ili dobijanju informacija, kao i činjenicom da nevladine organizacije nisu dovoljno uključene u istraživanje, praćenje i zagovaranje za različite aspekte reforme pravosuđa. Ovaj projekat je podrška demokratizaciji i integraciji Crne Gore kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u reformi pravosuđa.

Period realizacije projekta: 

01/01/2016 – 31/12/2017

Donator:

Evropska Unija

www.infosud.me