Projekti

projekti

 Opis: 

Cilj ovog projekta je povećanje odgovornosti, transparentnosti i demokratskog legitimiteta lokalnih samouprava u Crnoj Gori, kroz unapređenje sistema planiranja lokalnih politika i mjerenja njihovih učinaka i efekata. Kroz izradu ovog dokumenta željeli smo da podstaknemo lokalne samouprave da ovom segmentu rada posvete značajnu pažnju i da tako kvalitetnije afirmišu svoj rad. 

Period realizacije: 

2017. – 2018. godina

Donator WeBER projekat :

Program malih grantova za organizacije civilnog društva za praćenje reforme javne uprave na lokalnom nivou, koji finansijski podržavaju Evropska unija i Ambasada Kraljevine Holandije.

 

Opis:

Ovaj projekat analizira poziciju i ulogu ključne institucije odgovorne za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala – Specijalnog tužilaštva. Projekat je fokusiran na nezavisnost, efikasnost i odgovornost ove institucije u tri zemlje Zapadnog Balkana (Crna Gora, Hrvatska i Srbija).

Period realizacije projekta :

01/01/2017 – 31/12/2017

Donator:

Evropski fond za Balkan

Opis:

Projekat je inspirisan nedostatkom transparentnosti i otvorenosti pravosudnog sistema, slabom informisanošću javnosti o mehanizmima i sredstvima za obraćanje sudovima, pritužbama ili dobijanju informacija, kao i činjenicom da nevladine organizacije nisu dovoljno uključene u istraživanje, praćenje i zagovaranje za različite aspekte reforme pravosuđa. Ovaj projekat je podrška demokratizaciji i integraciji Crne Gore kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u reformi pravosuđa.

Period realizacije projekta: 

01/01/2016 – 31/12/2017

Donator:

Evropska Unija

www.infosud.me

Opis:

CDT sa partnerima Centrom za pravosudna istraživanja iz Srbije i Hrvatskim pravnim centrom realizuje projekat koji analizira poziciju i ulogu ključne institucije odgovorne za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala – Specijalnog tužilaštva.

Projekat je fokusiran na nezavisnost, efikasnost i odgovornost ove institucije u tri zemlje Zapadnog Balkana.

Kroz aktivnosti zagovaranja, bazirane na rezultatima istraživanja, projekat će podstaći reforme na regionalnom nivou.

Period realizacije projekta:

01/01/2017-31/12/2017

Donator:

Evropski fond za Balkan

Opis:

Projekat teži da poveća inkluziju civilnog sektora i medija u procesu donošenja odluka i kreiranje javnog mnjenja i politika, kao i da se poveća kapacitet civilnog društva kako bi se bavili osjetljivim pitanjima. Projekat ACTION SEE, koji finansira Evropska Unija, sprovodi Metamorfozis fondacija, Vestminster fondacija za demokratiju, Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost(CRTA), Udruženje građana Zašto ne?, Centar za demokratsku tranziciju (CDT), Open Data Kosovo (ODK) i Levizja Mja

Period realizacije projekta:

01/01/2016/ – 31/12/2019

Donator:

Evropska Unija

Opis:

Cilj projekta je unapređenje nivoa otvorenosti i odgovornosti institucija i podsticanje stvaranja politika otvorenosti na regionalnom nivou, kroz upotrebu novih medija i planiranje razvoja.

Period realizacije projekta:

01/10/2017-30/09/2018/ i 01/10/2018 – 30/10/2019

Donator:

Nacionalna zadužbina za demokratiju

 

 

 

Opis:

Projekat je ujedinio četiri organizacije sa Balkana koje se bave otvorenošću i odgovornošću institucija kako bi se omogućila međusobna razmjena znanja i iskustava.

Kroz monitoring otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti u sve četiri zemlje projekat je omogućio regionalno poređenje kako bi se kreiralo kompetitivno okruženje i prostor za zajednički napredak.

Period realizacije projekta:

01/02/2016 – 30/04/2017

Donator:

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

Sajt:

http://otvoreneinstitucije.cdtmn.org/

Opis:

Projekat ima za cilj unapređenje transparentnosti i nadzora nad finansiranjem politike u Crnoj Gori, kroz praćenje sprovođenja zakona i rad nadzornih organa, monitoring finansiranja izbornih kampanja, pružanje podrške Agenciji za borbu protiv korupcije i podsticanje dijaloga o neophodnosti zakonitog i transparentnog finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Period realizacije:

2017. do 2019. godine

Donator:

Ambasada Kraljevine Holandije

Opis:

Indeks održivosti OCD je analitički instrument koji mjeri napredak civilnog sektora u regionu Centralne i Istočne Evrope i Evroazije. Namijenjen je ocjeni napretka civilnog sektora tako što ispituje sveukupno okruženje za razvoj civilnog društva kroz sedam dimenzija: pravni okvir, organizacioni kapacitet, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž OCD.

Period realizacije:

2010. – u toku

Donator:

USAID, MSI (Management System International)

Opis:

Istraživački centar CDT-a je sproveo komparativnu analizu pregovaračkih struktura u osam zemalja koje su pristupile Evropskoj uniji 2004. godine, uključujući i pregovaračke strukture Republike Hrvatske, kao zemlje Zapadnog Balkana koja je prošla kroz proces pregovaranja.

Istraživanje je imalo za cilj da ukaže na osnovne principe na kojima pregovarački proces treba da se temelji, kao i na najvažnija pitanja koja treba da se razmotre kako bi se formirao što bolji pregovarački model, koji bi omogućio efikasne i transparentne pregovore.

Period realizacije projekta:

2011. godine

Donator:

Ambasada Holandije u Beogradu

Opis:

CDT je u saradnji sa Televizijom Vijesti pripremio 25 posebnih emisija čiji je cilj bio informisanje najšire javnosti o NATO integracijama. Emitovano je 12 TV Ping-Pong emisija, kroz koje smo omogućili predstavljanje suprotstavljenih stavova na teme iz oblasti bezbjednosti i evroatlantskih integracija.

Dodatno je emitovano devet emisija Info Centar, kroz koje su predstavljeni najznačajniji stavovi gostiju građanskih satova održanih u Info centru i četiri specijalne (talk-show) emisije.

Period realizacije:

2012. – 2015. godine

Donatori:

Ambasade Velike Britanije i SAD