Projekti

projekti

Opis: 

Svrha projekta je da doprinese slobodnoj i fer kampanji i izbornom procesu.

Period realizacije:

01/02/2022 – 30/06/2022

Donator:

Nacionalna zadužbina za demokratiju

Opis:

CDT zajedno sa partnerima Metamorfozis fondacija iz Sjeverne Makedonije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine i Partneri Srbija iz Srbije, sprovodi istraživanje o nivou otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu kroz Regionalni indeks otvorenosti.

Cilj ovog istraživanja je da doprinese implementaciji reformi u radu javne uprave, utiče na jačanje principa dobrog upravljanja i pomogne samim institucijama da ih efikasnije primjene u svom radu.

Period realizacije:

01/10/2021 – 30/09/2022

Donator:

Nacionalna zadužbina za demokratiju

Opis: 

Projekat ima za cilj da zatvori trajne praznine u primeni politike borbe protiv korupcije širom JIE kroz podsticanje inkluzivne regionalne prekogranične saradnje radi povećanja odgovornosti državnih institucija i jačanja vladavine prava. To će se postići uključivanjem instrumenata socijalnih istraživačkih inovacija, izgradnjom kapaciteta i uspostavljanjem održive regionalne platforme dobrog upravljanja javno-privatnog partnerstva u zemljama korisnicama (Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora , i Srbija).

Period realizacije:

01/01/2021 – 31/12/2023

Donator:

EAA i norveški fond za regionalnu saradnju

Opis: 

Fondacija braće Rokfeler daje dvogodišnju finansijsku podršku za razvoj istraživačkih i zagovaračkih kapaciteta CDT-a.

Period realizacije:

02/03/2021 – 02/03/2023

Donator:

Fond braće Rokfeler

Opis:

Cilj projekta je da radi na povjerenju građana u izborni proces, omogućavajući nevladinim organizacijama da dokažu, pozivaju i podstiču sankcionisanje kršenja izbornog zakonodavstva, povećavajući tako transparentnost procesa i odgovornost institucija zaduženih za njegovu realizaciju.

Period realizacije projekta:

09/03/2021 – 31/03/2021

Donator:

Britanska ambasada u Podgorici

Opis:

Opšti cilj projekta je da doprinese ispunjavanju političkih kriterijuma EU od strane Crne Gore, putem nezavisne analize OCD, praćenja i zagovaranja. CDT će ponuditi korisno empirijsko i analitičko sredstvo za procjenu napretka u procesu pristupanja EU u šest oblasti političkih kriterijuma koji podrazumijevaju parlament, izbore, medije, pravosuđe, reformu javne uprave i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Period realizacije:

01/01/2021-31/12/2021

Donator:

Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Norveške

Opis:

CDT je sproveo sveobuhvatan program praćenja građanskih izbora, uključujući pažljivo praćenje primjene novog izbornog zakonodavstva, rada izborne administracije i drugih javnih vlasti zaduženih za izbore, kao i nadgledanje kampanja i finansiranje političkih partija. To je radilo 6 regionalnih i 25 opštinskih koordinatora od jula do septembra 2020. Aktivnosti nadgledanja započele csu danom raspisivanja izbora i trajacle do objavljivanja konačnih rezultata, čime smo dobili oko 90 dana efikasnog nadzora. Na dan izbora, CDT je rasporedio posmatrače na reprezentativnom uzorku biračkih mjesta.

Period realizacije projekta:

01/08/2020 – 30/11/2020

Donator:

Nacionalni demokratski institut (NDI)

Opis:

Cilj projekta je da radi na povjerenju građana u izborni proces, omogućavajući nevladinim organizacijama da dokažu, pozivaju i podstiču sankcionisanje kršenja izbornog zakonodavstva, povećavajući tako transparentnost procesa i odgovornost institucija zaduženih za njegovu realizaciju.

Period realizacije projekta:

13/08/2020 – 31/12/2020

Donator:

Britanska ambasada u Podgorici

Opis: 

Fondacija braće Rokfeler daje dvogodišnju finansijsku podršku za razvoj istraživačkih i zagovaračkih kapaciteta CDT-a.

Period realizacije:

01/04/2019 – 31/03/2021

Donator:

Fond braće Rokfeler

Opis:

Istraživanje o napretku zemalja regiona u ispunjavanju političkih kriterijuma na putu ka Evropskoj uniji (EU) radimo u saradnji sa kolegama iz nevladinih organizacija CRTA (Srbija), Metamorfozis (Makedonija) i Zašto ne? (Bosna i Hercegovina). Na osnovu seta indikatora ispitujemo kvalitet strateškog i pravnog okvira, institucionalnog kapaciteta kao i ostvarenih rezultata u šest oblasti: izbori, pravosuđe, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, mediji i reforma javne uprave.

Period realizacije:

15/10/2019-14/10/2020

Donator:

Balkanski fond za demokratiju i Ambasada Kraljevine Norveške

 

Opis:

Kako bi doprineli izgradnji poverenja građana u slobodne i fer izbore i demokratske procese, pratićemo sprovođenje zakona i performanse ključnih institucija i aktera izbornog procesa. Uz to, težimo unapređenju mehanizama za sprečavanje i otkrivanje korupcije kroz analizu politike i povećane kapacitete Agencije za borbu protiv korupcije. Takođe želimo kreirati okruženje za dijalog između državnih, političkih i civilnih društava o institucionalnom, političkom i izbornom integritetu u Crnoj Gori.

Period realizacije:

01/12/2019 – 30/11/2021

Donator:

Ambasada Kraljevine Holandije