Prvi put biram

Opis

Projekat za cilj ima edukovanje mladih birača o izbornom sistemu i proceduri glasanja. Kroz radionice i predavanja edukovano je više od šest hiljada maturanata koji su se upoznali sa osnovama izbornog zakonodavstva, biračkom pravu, proceduri glasanja, građanskom nadgledanju izbora i ulozi nevladinog sektora u toj oblasti.

Period realizacije:

2005. i 2006. godine, 2015. godine

Donatori:

NED, Komisija za raspodjelu djela prihoda od igara na sreću

Centar za demokratsku tranziciju