NATO Info servis

Opis: 

CDT je pružio podršku agenciji MINA u uspostavljanju NATO info servisa, posebnog servisa za informisanje o temama iz oblasti NATO integracija, i kreiranju informativnih sadržaja za ovaj servis. Kroz ovu saradnju je objavljeno oko 500 tekstova o NATO integracijama, bezbjednoszi i odbrani. MINA je nastavila da implementira servis i nakon završetka projekta.

Period realizacije:

2014. godine

Donatori:

Ambasade Kanade i Velike Britanije

Centar za demokratsku tranziciju