Uticaj terorizma u svijetu 2013. (infografik)

uticaj_terorizma_u_svijetu

Centar za demokratsku tranziciju