Upotreba novih medija za promovisanje transparentnosti uprave

Opis:

Projekat je ujedinio četiri organizacije sa Balkana koje se bave otvorenošću i odgovornošću institucija kako bi se omogućila međusobna razmjena znanja i iskustava.

Rezultat projekta je regionalni indeks otvorenosti koji mjeri stepen do kojeg su institucije zakonodavne i izvršne vlasti iz regiona otvorene prema građanima i društvu.

Takođe, kroz monitoring otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti u sve četiri zemlje projekat je omogućio regionalno poređenje kako bi se kreiralo kompetitivno okruženje i prostor za zajednički napredak.

Kroz pažljivo isplanirane aktivnosti, četiri organizacije su sprovele monitoring parlamenata, vlada, ministarstava i ostalih organa uprave a zatim kreirali preporuke bazirane na sopstvenim iskustvima.

Dodatna vrijednost projekta je u osnaživanju mreže ACTION SEE i povećanju broja aktivnosti koje sprovodi a koje će dovesti do konkretnih rezultata odnosno poboljšanja otvorenosti institucija u regionu.

Period realizacije projekta:

01.02.2016 – 30.04.2017.

Donator:

Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)

Sajt:

http://otvoreneinstitucije.cdtmn.org/

Centar za demokratsku tranziciju