Uloga specijalnih državnih tužilaštava u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala: Crna Gora, Srbija i Hrvatska

Opis: Centar za demokratsku tranziciju, sa partnerima Centrom za pravosudna istraživanja, Srbija i Hrvatskim pravnim centrom, realizuje projekat koji analizira poziciju i ulogu ključne institucije odgovorne za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala – Specijalnog tužilaštva.

Projekat je fokusiran na nezavisnost, efikasnost i odgovornost ove institucije u tri zemlje Zapadnog Balkana (Crna Gora, Hrvatska i Srbija).

Kroz aktivnosti zagovaranja, bazirane na rezultatima istraživanja, projekat će podstaći reforme na regionalnom nivou.

Ključna aktivnost je sveobuhvatno istraživanje koje povezuje kvalitativne i kvantitativne indikatore, istražuje uslove, ulogu, položaj i rezultate rada Specijalnog tužilaštva u tri zemlje.

Period realizacije projekta: 01.01.2017-31.12.2017.

Donator: Evropski fond za Balkan

Centar za demokratsku tranziciju