Reforma javne uprave: strateško upravljanje promjenama

Projekat “Reforma javne uprave: strateško upravljanje promjenama” usmjeren je na praćenje i kvalitativnu analizu procesa reforme javne uprave.

Fokus je stavljen na dvije važne oblasti reforme, i to: razvoj i koordinaciju javnih politika i strateško upravljanje procesom reforme javne uprave i finansijska održivost.

Razvoj i koordinacija javnih politika jedna je od prioritetnih oblasti rada CDT-a, i projekat predstavlja nastavak višegodišnjih aktivnosti organizacije u ovoj oblasti i doprinos stvaranju transparentnije, efikasnije i servisno opredijeljene javne uprave u Crnoj Gori.

 

Naziv projekta:  Reforma javne uprave: strategijsko upravljanje za promjene

Trajanje:  01/01/2019-31/12/2019

Donator:   EU

Centar za demokratsku tranziciju