Donacije u državnim preduzećima 2014. (infografik)

donacije_full

Centar za demokratsku tranziciju