Demokratske institucije

Kroz aktivnosti u ovoj programskoj oblasti doprinosimo izgradnji PRAVNE DRŽAVE zasnovane na integritetu. Naš cilj je izgradnja nezavisnih institucija koje garantuju demokratiju, odnosno balans između grana vlasti i FER IZBORNI PROCES. Zagovaramo politike i mehanizme koji garantuju demokratsku kontrolu institucija i ODGOVORNOST svih učesnika u javnom životu.

Zalažemo se za izgradnju i očuvanje demokratskih institucija koje su zasnovane na odgovornosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i OTVORENOSTI. Borimo se za javni sektor u kome će JAVNI INTERES imati primat nad privatnim. Doprinosimo razvoju aktivnog, dinamičnog i kredibilnog civilnog društva zasnovanog na VRIJEDNOSTIMA zapadnih demokratija.

Filtriraj:

Analize Projekti
 1. Podrivanje demokratije vol.3: Klijentelistička demokratija u Crnoj Gori

  Pročitaj više
 2. Procedura glasanja

  Pročitaj više
 3. Podrivanje demokratije vol 2: Izbori koji to nijesu

  Pročitaj više
 4. Otvorene liste – otvorena pitanja

  Pročitaj više
 5. Podrivanje demokratije vol 1: Opasni poremećaji ustavnog balansa vlasti

  Pročitaj više
 6. Inicijativa za ocjenu zakonitosti i ustavnosti člana 11 Zakona o izmjenama i dopunama zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore

  Pročitaj više
 7. Otvorenost parlamenata u regionu i Crnoj Gori

  Pročitaj više
 8. EVIDENCIJA DRŽAVNE IMOVINE – značaj i problemi?

  Pročitaj više
 9. Prvih 10 godina pregovora Crne Gore i EU

  Pročitaj više
 10. Uticaj COVID-19 na demografska, ekonomska i finansijska kretanja u Crnoj Gori 2. dio

  Pročitaj više