Category Archives: civilno društvo

Novo otkrivanje bicikla u borbi za bolji grad

U okviru projekta „Evropski horizonti 1917, značaj i naučene lekcije“ objavljujemo eseje iz istorije, likovne umjetnosti i filma kojim ćemo dati pregled najznačajnijih momenata u posljednjih 100 godina koji su se desili u ovim oblastima u Evropi. Esej koji objavljujemo napisala je civilna aktivistkinja i urbanistkinja Sonja Dragović. Continue reading Novo otkrivanje bicikla u borbi za bolji grad

Prvih sto godina od jedne Revolucije: Optimizam, ipak!

U okviru projekta „Evropski horizonti 1917, značaj i naučene lekcije“ objavljujemo eseje iz istorije, likovne umjetnosti i filma kojim ćemo dati pregled najznačajnijih momenata u posljednjih 100 godina koji su se desili u ovim oblastima u Evropi. Esej koji objavljujemo napisao je prof. mr Janko Ljumović sa Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja.

Continue reading Prvih sto godina od jedne Revolucije: Optimizam, ipak!