Arhive kategorije: civilno društvo

Sedma sila na određeno vrijeme

Novinari i novinarke u postjugoslovenskim zemljama su prekarni radnici koji zarađuju često ispod državnog prosjeka, rade u neadekvatnim uslovima, u stalnoj su borbi protiv različitih vrsta pritisaka, političkih ili od različitih interesnih grupa. Biti novinar u BiH, Srbiji, Makedoniji, Crnoj Gori ili Kosovu znači svakodnevno se boriti za puku egistenciju. Nastavi čitati Sedma sila na određeno vrijeme

Novo otkrivanje bicikla u borbi za bolji grad

U okviru projekta „Evropski horizonti 1917, značaj i naučene lekcije“ objavljujemo eseje iz istorije, likovne umjetnosti i filma kojim ćemo dati pregled najznačajnijih momenata u posljednjih 100 godina koji su se desili u ovim oblastima u Evropi. Esej koji objavljujemo napisala je civilna aktivistkinja i urbanistkinja Sonja Dragović. Nastavi čitati Novo otkrivanje bicikla u borbi za bolji grad

Prvih sto godina od jedne Revolucije: Optimizam, ipak!

U okviru projekta „Evropski horizonti 1917, značaj i naučene lekcije“ objavljujemo eseje iz istorije, likovne umjetnosti i filma kojim ćemo dati pregled najznačajnijih momenata u posljednjih 100 godina koji su se desili u ovim oblastima u Evropi. Esej koji objavljujemo napisao je prof. mr Janko Ljumović sa Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja.

Nastavi čitati Prvih sto godina od jedne Revolucije: Optimizam, ipak!

Umjetnički horizonti Evrope 1917-2017 (III dio)

U okviru projekta „Evropski horizonti 1917, značaj i naučene lekcije“ objavljujemo eseje iz istorije, likovne umjetnosti i filma kojim ćemo dati pregled najznačajnijih momenata u posljednjih 100 godina koji su se desili u ovim oblastima u Evropi. Esej koji objavljujemo u nastavcima napisala je istoričarka umjetnosti Tatjana Koprivica. Nastavi čitati Umjetnički horizonti Evrope 1917-2017 (III dio)

Umjetnički horizonti Evrope 1917-2017 (II dio)

U okviru projekta „Evropski horizonti 1917, značaj i naučene lekcije“ objavljujemo eseje iz istorije, likovne umjetnosti i filma kojim ćemo dati pregled najznačajnijih momenata u posljednjih 100 godina koji su se desili u ovim oblastima u Evropi. Drugi esej koji objavljujemo u nastavcima napisala je istoričarka umjetnosti Tatjana Koprivica.

Nastavi čitati Umjetnički horizonti Evrope 1917-2017 (II dio)