Uticaj COVID-19 na demografska, ekonomska i finansijska kretanja u Crnoj Gori 2. dio