Preporuke za unapređenje kvaliteta i kontrole biračkog spiska 2017. (predlog praktične politike)